12 oktober 2017

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het betreft twee O&O-opdrachten en één studieopdracht. Zij die wensen in tekenen op deze opdracht(en) dienen hun projectvoorstel(len) elektronisch via mail (in een WORD-versie) in te dienen uiterlijk op dinsdag 31 oktober 2017 om 13u.

24 augustus 2017

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft twee nieuwe VIONA-projecten goedgekeurd.

15 maart 2017

In dit rapport geven we weer hoeveel doelgroepwerknemers werken in de sociale economie in Vlaanderen (pdf / 0.97 MB). We maken hierbij het onderscheid tussen de sociale en beschutte werkplaatsen (die vanaf 2019 overgaan naar de regelgeving collectief maatwerk), de diverse types invoegbedrijven, de lokale diensteneconomie en arbeidszorg. We analyseren hiervan ook de profielkenmerken en de regionale spreiding.

07 maart 2017

Het nieuw Steunpunt Werk onderzoeksrapport "Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050" kan je hier downloaden.

10 januari 2017

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan de volgende vier nieuwe VIONA-projectvoorstellen:

Pagina's