11 december 2018

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projecten goedgekeurd. Het betreft drie studieopdrachten.

19 oktober 2018

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het gaat om drie studieopdrachten: "Digitale transformatie op bedrijfsniveau", "Personen met een arbeidshandicap - hefbomen voor een hogere werkzaamheidsgraad", en "Nieuwe meerwaardeketens kwantitatief in kaart gebracht".

24 juli 2018

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projecten goedgekeurd. Het betreft één O&O-opdracht en twee studieopdrachten rond de volgende topics:

05 juni 2018

Het Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) is een internationaal vergelijkend onderzoek waarbij personen tussen 16 en 65 jaar uitvoerig getest worden op geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen. PIAAC levert ook informatie op over de mate waarin deze en andere vaardigheden gebruikt worden op het werk. Het onderzoek peilt verder ook naar sociale en emotionele vaardigheden die een invloed hebben op het maatschappelijk functioneren en op het succes op de arbeidsmarkt.

16 mei 2018

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het betreft één O&O-opdracht (Evaluatie van het Vlaams doelgroepenbeleid) en twee studieopdrachten ('E-learning in Vlaanderen' en 'Terugverdieneffecten van het dienstenchequestelse'). De onderzoeksinstellingen hebben tot maandag 11 juni 2018 om 13u de tijd om hun voorstellen in te dienen.

Pagina's