Beleid in cijfers

Cijfers over de beleidsmaatregelen en -programma's in Vlaanderen

Vlaanderen binnen Europa

 Cijfers, grafieken en kaarten over de positie van Vlaanderen binnen Europa

Arbeidsmarkt in cijfers

Interactieve toepassingen, thematische boordtabellen, projectiemodellen en simulatietools