Seminarie: Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers

Je wilt weten hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in jouw regio evolueren? Zelfs in jouw gemeente of stadswijk? Je wilt op de hoogte blijven van effecten van de crisis op de tewerkstelling in de subregio’s en de verschillende sectoren? Misschien ben je specifiek geïnteresseerd in het werknemersprofiel van bedrijven uit de sociale economie?

Hoe je deze en vele andere cijfers op lokaal en subregionaal vlak online kan opvolgen, werd uitvoerig toegelicht op het seminarie dat plaatsvond op donderdag 4 februari 2010. Deze studievoormiddag werd georganiseerd door het Departement Werk en Sociale Economie in samenwerking met VDAB, de studiedienst van de Vlaamse regering, het Steunpunt Werk en Sociale Economie, HIVA en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.

Het programma en de presentaties, alsook de links naar de verschillende toepassingen die werden voorgesteld, vind je hier terug.

Programma

09u30-11u00: PLENAIR GEDEELTE

Ann Van den Cruyce, Marleen Jacobs (dept. WSE)

10u45-11u00: Afsluitend woordje + inleiding parallelle sessies

11u00-11u30: PAUZE

11u30-13u00: PARALLELLE SESSIES

SESSIE 1: Subregionale en lokale statistieken bij VDAB

Bart Van Schel, Willem Vansina, Kris De Graef, Tomas Quaethoven (VDAB)

De studiedienst van VDAB gaf een overzicht van de verschillende statistieken die zij tot op subregionaal, lokaal en zelfs wijkniveau (nieuw!) ontsluit. Kwamen aan bod: “Arvastat”, “Wegwijs op de arbeidsmarkt” en de “Wijkwijzer” (nieuw!). Deze drie toepassingen bevatten cijfers en grafieken over de subregio’s en de lokale arbeidsmarkten. De “Wijkwijzer” laat toe beeld en beleid in de Vlaamse grootsteden nog verder te verfijnen.

Daarnaast presenteerde VDAB overige analyses en toepassingen, waarvan de resultaten gerapporteerd worden tot op subregionaal niveau, zoals de schoolverlaters- en knelpuntberoepenstudie. Er werd bovendien ook aandacht besteed aan (nog) niet gepubliceerd cijfermateriaal over en voor het subregionale en lokale arbeidsmarktbeleid.

SESSIE 2: Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens en maatschappij

Wouter Vanderbiesen (Steunpunt WSE), Luc Deschamps (SVR)

Het Steunpunt WSE presenteerde de Vlaamse Arbeidsrekening en haar mogelijkheden om lokale arbeidsmarktindicatoren te berekenen. Centrale vragen hierbij zijn: wat is de Vlaamse Arbeidsrekening en welke lokale arbeidsmarktcijfers en –indicatoren zitten er in? Aan de hand van kaartjes bekijken we verder hoe gemeenten zich onderling positioneren ten opzichte van elkaar op het vlak van werkzaamheid, werkloosheid, jobaanbod, pendel, en meer.

De Studiedienst van de Vlaamse Regering liet je op haar beurt kennis maken met de vernieuwde “portaal lokale statistieken”. Deze portaalsite ontsluit cijfers en statistieken over inwoners en ondernemingen over vrijwel alle beleidsdomeinen heen. Met deze interactieve website wil SVR bijdragen aan de systematische uitbouw van een algemene toegang tot databanken en statistieken. De portaalsite draagt zo ook bij aan de ondersteuning van de lokale besturen bij allerhande rapporteringsverplichtingen en zal zowel burgers, ambtenaren als politici data leveren die van nut kunnen zijn zowel bij de beleidsvoorbereiding als -evaluatie. De dynamische en interactieve opbouw zorgt dat een uniek platform is gecreëerd voor alle betrokkenen bij de ontwikkeling van het lokale beleid.

SESSIE 3: Monitor Sociale Economie

Wim Van Opstal (HIVA), Erik Samoy (dept. WSE), David Gelders (VSAWSE)

Het HIVA ontwikkelde een monitor sociale economie voor Vlaanderen, met hierin zowel cijfers met betrekking tot de diverse promotoren als de (doelgroep)werknemers. Een groot deel van de monitor wordt ingevuld met regionale gegevens van het VSAWSE over de promotoren en werknemers in de diverse door hen beheerde programma’s (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, lokale diensteneconomie, WEP+, …). Vanuit een subregionale invalshoek wordt een profielschets van de ondernemingen en doelgroepwerknemers in de sociale inschakelingseconomie gepresenteerd.