Lunchcauserie 6 december 2011: De Vlaamse arbeidsmarkt in subregionaal/lokaal perspectief

Op 6 december 2011 organiseerde het Departement Werk en Sociale Economie en het Kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters een lunchcauserie met als thema “De Vlaamse arbeidsmarkt in subregionaal/lokaal perspectief”. De idee van een meer gedecentraliseerd beleid gaat uit van de overtuiging dat betere terreinkennis krachtiger kan inspelen op de lokale noden en zo een betere garantie biedt op een op maat gemaakt beleid. Die noden zijn immers vaak zeer heterogeen en complex, en vragen bijgevolg een meer lokale en geïntegreerde aanpak op maat.

Op de lunchcauserie werden de resultaten van 2 recent vrijgegeven onderzoeksrapporten voorgesteld. De conclusies van deze studies geven onderbouw aan de idee van een daar waar mogelijk meer gedecentraliseerd arbeidsmarktbeleid. Aansluitend op de voorstelling van de onderzoeksresultaten gaven ook de bevoegde schepenen van de stad Antwerpen (Robert Voorhamme) en de stad Gent (Sofie Bracke)  en de gedelegeerd bestuurder van de VDAB (Fons Leroy) hun visie.

Hier vindt u een beknopt verslag van deze zitting alsook het programma met de links naar de betreffende onderzoeksrapporten en presentaties.

Programma:

11u45-11u50: Inleidend woordje (Anneleen Peeters, adjunct-kabinetschef Werk)

11u50-12u05: Voorstelling resultaten VIONA-onderzoek “Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod” (Daphné Valsamis, IDEA CONSULT)

12u05-12u20: Voorstelling resultaten OESO-LEED onderzoek “Managing accountability and flexibility in labour market policy. Belgium country report” (Kristel Bogaerts (UA-CSB) & Wouter Van Dooren (UA- Onderzoeksgroep Management & Bestuur)

12u20-13u00: Reactie op de onderzoeksresultaten:

13u00-13u20: Vraag & Antwoord

13u20-14u00: Broodjeslunch