Sociale economie en tewerkstelling

Voor een aantal mensen is de drempel naar een gewone baan in de reguliere arbeidsmarkt te hoog gegrepen. Dit hangt vaak samen met een aantal persoonsgebonden problemen die op korte termijn niet opgelost kunnen worden zoals armoede, psychische problemen, een handicap of een moeilijke familiale situatie.

Om deze mensen complementair aan de sluitende aanpak ook een passend jobaanbod te geven heeft het beleid een aantal maatregelen uitgewerkt met de focus op opleiding en begeleiding om hen over de drempel naar werk te tillen.

Bijkomend wenst het beleid via deze maatregelen een maatschappelijke meerwaarde te realiseren door onder meer de opname van de principes van MVO in de organisaties te stimuleren en een aanvullende maatschappelijke dienstverlening uit te bouwen.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43