Sectorconvenants

Hier krijg je een zicht op het doel van het instrument ‘sectorconvenants’, de thema’s waar ze op inzetten, de convenants van de verschillende sectoren en vind je links naar de verschillende paritaire (opleidings)fondsen die betrokken zijn bij de sectorconvenants.