Infopagina voor sectoren 2018 – 2019

Deze pagina dient ter ondersteuning bij de voorbereiding van het sectorconvenant 2018– 2019. Hier vindt u allerlei achtergrondinformatie ter inspiratie bij de visieontwikkeling, prioriteitenbepaling en actiekeuze van uw sectorconvenant.

Presentaties sectorevent 19 juni 2017

Documenten sectorconvenant 2018 – 2019

Cijfers

Brede beleidskaders

Interessante documenten

Interessante websites