Bevraging Partnerschappen

Bevraging in het kader van inventarisatie van partnerschappen
die een hefboom zijn voor levenslang leren, innovatie en verandering.

In het kader van het transnationaal ESF-project ‘partnerschappen als hefboom voor levenslang leren, innovatie en verandering’, dat momenteel loopt binnen het Departement Werk en Sociale Economie, vragen we graag even van uw kostbare tijd.

Via dit project willen we het middel van multi-stakeholder partnerschappen1 grondig onder de loep nemen en via binnenlandse en buitenlandse voorbeelden onderzoeken hoe we spelers uit de werelden van werk, onderwijs en economie met elkaar kunnen laten samenwerken om levenslang leren, competentie-ontwikkeling, innovatie, economische groei te stimuleren en om zich klaar te maken voor de toekomst.

We staan immers voor tal van uitdagingen op onze arbeidsmarkt en in de maatschappij die pijlsnel op ons afkomen: ongekwalificeerde uitstroom, knelpuntberoepen, lagere werkzaamheidsgraad van kansengroepen, lage deelname aan levenslang leren, digitalisering, migratie, robotisering, technologisering, … Deze uitdagingen kunnen vaak niet meer door één organisatie alleen aangepakt worden. Niet alleen omdat ze complex zijn, maar ook omdat de beschikbare (publieke) middelen schaarser worden. Reden te meer om krachten, inspanningen en dus ook middelen te bundelen. Op die manier wordt er doelgerichter en efficiënter gewerkt en komen er budgetten en tijd vrij om andere, zinvolle acties te realiseren. Een mooie vaststelling is dat er vandaag al heel wat samenwerkingsinitiatieven bestaan en actief zijn.

Via deze bevraging (docx / 0.1 MB) willen we een grondige inventaris maken van multi-stakeholder partnerschappen en samenwerkingsverbanden die momenteel ingezet worden als hefboom voor levenslang leren, innovatie, verandering of een combinatie van al deze thema’s. We blijven partnerschappen immers als een belangrijk middel zien om de uitdagingen die op ons afkomen aan te pakken en te counteren. Via deze inventaris willen we het partnerschappenlandschap in Vlaanderen in kaart brengen en een zicht krijgen op leerrijke praktijken. We willen hierin voortbouwen op een bevraging die reeds in 2012 gebeurde in het kader van excellente partnerschappen. Van daaruit zullen we een selectie maken van multi-stakeholder partnerschappen die we via een diepte-interview grondiger onder de loep zullen nemen. We willen zo scherp krijgen wat de noden zijn in Vlaanderen op het vlak van partnerschappen en hoe we dit middel versterkt kunnen inzetten, aangevuld vanuit buitenlandse inspiratie.

Daarom via deze weg een warme oproep om onze bevraging in te vullen (docx / 0.1 MB) en ons terug te bezorgen tegen ten laatste 15 september 2017 via ariane.rober@wse.vlaanderen.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking.