ESF-project 2014-2020: Partnerschappenbeleid als hefboom voor levenslang leren, innovatie en verandering

   
Combinatielogo ESF
  

Combinatielogo Vlaanderen
  

Vlaamse Onderwijsraad
  

syntra
  

Logo VDAB - SERV
  

Context

Om competitieve groeivoordelen in een kennisgedreven economie te realiseren, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Competenties spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van onze economie. De beschikbaarheid van de nodige competenties en vaardigheden en voldoende gekwalificeerde en wendbare werknemers kan een sterke katalysator zijn voor de economie.

Om hierop in te spelen heeft het Departement Werk en Sociale Economie een projectvoorstel ingediend binnen de ESF-oproep “Transnationaliteit”. Het project werd goedgekeurd voor 300.000 euro. Op 1 juni 2016 is de voorbereidende fase van start gegaan en op 1 januari 2017 vangt de implementatie fase aan. Het project loopt tot 30 juni 2019, met mogelijkheid tot disseminatie van 1 juli 2019 tot 31 december 2019.

Projectgegevens

  • Transnationaal ESF-project (OP 2014-2020)
  • Oproepnummer: 357
  • Projectnummer: 6255
  • Titel van het project: “Partnerschappenbeleid als hefboom voor levenslang leren, innovatie en verandering”

Financiële gegevens

  • ESF goedgekeurd bij aanvraag: €180 000.00
  • VCF goedgekeurd op aanvraag: €0.00
  • Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €120 000.00
  • Totale subsidiabele kost goedgekeurd bij aanvraag: €300 000.00

Korte samenvatting

Tal van uitdagingen komen in pijlsnel tempo af op onze economie en arbeidsmarkt. Door technologisering en informatisering, maar ook door nieuwe grote maatschappelijke uitdagingen maakt de relatief statische industriële samenleving plaats voor een dynamische kenniseconomie. Door de toenemende complexiteit van de samenleving winnen bepaalde vaardigheden aan belang. Het gaat hier niet noodzakelijk om nieuwe vaardigheden, maar wel om een aangepaste set aan vaardigheden. In deze ‘nieuwe’ samenleving worden mensen gevraagd te blijven (bij)leren en hun competenties verder te ontwikkelen, zodat zij beter mee zijn en meer wendbaar worden in deze veranderende wereld.

We vertrekken in het project vanuit de macro-economische vaststelling dat er een verband is tussen economische groei en innovatie van een land en het competentiebeleid en levenslang leren van dat land. Een land dat sterk investeert in levenslang leren en competentieontwikkeling scoort beter op vlak van economische groei en innovatie. Maar ook omgekeerd; hoe hoger een land scoort op vlak van economische groei en innovatie, hoe beter de resultaten zijn wat betreft competentieontwikkeling en levenslang leren. In Vlaanderen stellen we vast dat de koppeling tussen deze domeinen nog beter en meer proactief gemaakt zou kunnen worden. We moeten meer de reflex hebben om ons economisch beleid van bij de start ook met een competentiebril te bekijken. Omgekeerd moeten we ook durven om ons eerder zachtere arbeidsmarkt-, competentie- en opleidingsbeleid vanuit een meer harde economische en strategische bril te bekijken, weliswaar zonder daarbij de kwaliteit van de arbeid, werkbaarheid en inclusie, uit het oog te verliezen.

Via dit project willen we onderzoeken hoe partnerschappen en innovatieve vormen van samenwerking een hefboom kunnen zijn om te innoveren, onder meer op vlak van onderwijs, levenslang leren en competentiebeleid, om zo te komen tot duurzaam en innovatief ondernemen. We zoeken een antwoord op de vraag hoe een doordacht partnerschappenbeleid economische groei, innovatie, levenslang leren en competentie-ontwikkeling voor iedereen kan stimuleren. Naast een vragenronde bij belangrijke Vlaamse stakeholders en bestaande Vlaamse partnerschappen, doen we hiervoor inspiratie op in het buitenland: we willen onderzoeken hoe dergelijke partnerschappen worden gevormd, gestimuleerd, gefaciliteerd, gefinancierd, enzovoort en welke spelers hierin welke rol opnemen. De belangrijkste lessen en beste praktijken willen we tot slot vertalen naar de Vlaamse context.

Partners

Het Department Werk en Sociale Economie voert het project uit in samenwerking met het Departement Onderwijs, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, de VDAB, de SERV, de Vlor en Syntra Vlaanderen.