Sectoraal beleid

Rol van de sectoren in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid

Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. We denken hierbij bijvoorbeeld aan acties die ze organiseren naar doelgroepen in het kader van diversiteit, naar opleiding van werknemers en naar toeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de sectorale sociale partners zich om de prioriteiten van het arbeidsmarktbeleid mee gestalte te geven. Op die manier werkt het sectorale beleid versterkend ten aanzien van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.

Als Vlaamse overheid leggen we sterk de nadruk op het uitdragen en realiseren van competentieontwikkeling in Vlaanderen. Sectoren worden voor de verwezenlijking van competentieontwikkeling aanzien als belangrijke motoren: zij tekenen, o.a. via de sectorconvenants, een beleid uit op zowel het ontwikkelen, onderkennen als inzetten van competenties in hun sector, en dit zowel voor leerlingen, werkzoekenden als werknemers. 

Trends en cijfers

Hier krijg je een actueel overzicht van trends en cijfers van alle sectoren actief in Vlaanderen.

Op de website van de VDAB vind je cijfergegevens van sectoren met een sectorconvenant over ontvangen en openstaande vacatures, IBO’s, arbeidsreserve,…

Contact

Het departement Werk en Sociale Economie staat in voor de onderhandelingen, de opvolging, het beheer en de evaluatie van de sectorconvenants. Met vragen kan je ons via volgende weg contacteren:

Departement Werk en Sociale economie
Team Sectorconvenants
Koning Albert II – laan 35 bus 20
1030 Brussel
sectorconvenants@vlaanderen.be