Private arbeidsbemiddeling

Regelgevend kader

De Vlaamse overheid is bevoegd voor het regelgevend kader inzake private arbeidsbemiddeling.

Bij online diensten, bureaus private arbeidsbemiddeling vind je alle info hierover, daarbij ook de erkenningsregeling voor uitzendbureaus.

 

Arbeidsbemiddelaars brengen werknemers en werkgevers bij elkaar. Via arbeidsbemiddeling ondersteunen zij werkgevers op zoek naar geschikt personeel, werknemers op zoek naar een passende baan en stellen ze werknemers ter beschikking van gebruikers.

Publieke arbeidsbemiddeling

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) organiseert de publieke arbeidsbemiddeling in het Vlaamse gewest.

Private arbeidsbemiddeling

Daarnaast bieden ook private ondernemingen (vennootschappen en verenigingen) en natuurlijke personen diensten van arbeidsbemiddeling aan.

Voorbeelden van deze diensten van private arbeidsbemiddeling zijn:

  • uitzendactiviteiten;
  • werving en selectie, executive search, headhunting;
  • outplacement;
  • bemiddeling van artiesten;
  • bemiddeling van betaalde sportlui;
  • websites en andere media die vacatures en cv’s verspreiden.

Samenwerking tussen publieke en private arbeidsbemiddelaars

Onder de noemer ‘Tendering' doet de VDAB een beroep op niet-commerciële en commerciële begeleidingsorganisaties. Op die manier dragen organisaties uit de private arbeidsbemiddeling ook bij aan de publieke dienstverlening. Daarnaast ondernemen zij ook tal van eigen initiatieven in dienst van hun klanten.

Reglementering private bemiddeling

De mogelijkheden en voorwaarden voor die private arbeidsbemiddeling worden geregeld door de verschillende bestuursniveaus elk vanuit hun eigen bevoegdheid:

Aan de basis van de reglementering in het kader van private arbeidsbemiddeling ligt het IAO-Verdrag nr.181 van 19 juni 1997 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, door België geratificeerd op 8 juni 2004 en door het Vlaamse parlement goedgekeurd op 17 juli 2000.

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08