MVO-beleid: Actieplan

Pact 2020 bepaalt dat in 2020 MVO algemeen verspreid is en meer ondernemingen en organisaties maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Dit is de lange termijn doelstelling waar het beleid MVO zich op oriënteert. Concreet betekent dit dat  MVO niet alleen een breed  gekend/ingeburgerd  begrip is, maar dat het ook op grote schaal in  de praktijk wordt gebruikt door Vlaamse ondernemingen en organisaties, en de Vlaamse overheid zelf.

Op middenlange termijn, tegen 2014, moet MVO een centrale doelstelling worden van de Vlaamse overheid. WSE heeft MVO op de Vlaamse beleidsagenda gezet en blijft haar rol opnemen als ‘aanzwengelaar’ en expert sociale duurzaamheid bij initiatieven van andere beleidsdomeinen.

Het MVO-actieplan steunt op 2 pijlers:

  • partnerschappen leiden tot een brede en gedragen aanpak van MVO, zowel binnen als buiten de overheid.
  • concrete impulsen laten organisaties en ondernemingen toe op innovatieve wijze in te spelen op de MVO-trends van (over)morgen.

Beide pijlers weerspiegelen zich in een verdere uitbouw van de respectieve voorbeeld -en pioniersrol van de overheid zelf.

Ten slotte zet DWSE ook in op sociale innovatie: coöperatief ondernemen en gemeenschapsmunten zijn modellen die op een innovatieve de uitdagingen op sociaal en ecologisch vlak kunnen aan gaan.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43