Leefloners

Met de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners. Op 1 januari 2017 gaat tijdelijke werkervaring van start. Deze maatregel richt zich naar werzkoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Meer info vind je via de site van de VDAB: https://partners.vdab.be/tijdelijkewerkervaring

Het totale budget verhoogde staatstoelage blijft ongewijzigd in 2017. De lijst met het maximumbedrag voor 2017 per OCMW voor art. 60 §7 verhoogde staatstoelage kan je hieronder terugvinden. De aanvragen voor de verhoogde staatstoelage blijven ingediend worden via Nova-Prima.