ESF-oproep Focus op Talent

Naast de samenwerkingsakkoorden wordt ook aan het ruimere middenveld gelegenheid geboden om initiatieven uit te werken. Het ESF lanceerde hiervoor een oproep(link is external), met als doel het ontwikkelen en uittesten van acties en strategieën die finaal ten goede komen aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (zoals 55+-ers, personen van vreemde herkomst, personen met een arbeidshandicap,…)

De acht goedgekeurde projecten van de oproep Focus op Talent die op 1 januari 2017 van start gaan, moeten de omslag naar de talentbenadering, het doorprikken van vooroordelen en/of het aanpakken van structurele drempels versnellen.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43