Ervaringsuitwisseling en communicatie

Talententafels

De structurele partners van Focus op Talent en de promotoren van de goedgekeurde projecten van de ESF-oproep engageren zich tot het actief deelnemen aan verschillende bijeenkomsten met andere belanghebbenden. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kennisdeling en het stimuleren van een lerend netwerk onderling. Het Departement WSE vervult hierbij een faciliterende rol. De te behandelen thema’s worden samen met de deelnemers bepaald.

Op 12 juli 2016 ging de eerste talententafel met infosessie (pdf)door. Hierop werden alle geïnteresseerden in het kader van de ESF-oproep samen met de structurele partners uitgenodigd.

Op woensdag 14 september 2016 ging de tweede infosessie en talententafel van de oproep Focus op Talent door. Tijdens de infosessie werden de belangrijkste elementen van de oproep overlopen en was er gelegenheid tot vraagstelling.

Na de bekendmaking van de goedgekeurde projecten zal als kick-off een derde talententafel georganiseerd worden waarop alle projecten die betrokken zijn bij de mobiliserende strategie mekaar kunnen inspireren.

Na afloop van de projecten zullen de talententafels worden afgesloten met een slotconferentie.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43