Spoor 2 - Investeren in talenten

 

Via vraaggestuurde en maatgerichte instrumenten worden werkgevers ertoe aangezet om te investeren in talenten en om onderliggend werk te maken van hun HR-beleid.   

 

Vereenvoudigde KMO-Portefeuille

gelanceerd op 1 april 2016  (www.kmo-portefeuille.be)

De vereenvoudigde KMO-Portefeuille, beheerd door het Agentschap Innovatie en Ondernemen, ondersteunt KMO’s die de kwaliteit van hun onderneming bijvoorbeeld op het vlak van het HR-beleid willen verbeteren. 

 

KMO-Groeisubsidie

gelanceerd op 11 mei 2016 (www.kmogroeisubsidie.be)

De KMO-Groeisubsidie, beheerd door het Agentschap Innovatie en Ondernemen, ondersteunt KMO’s in Vlaanderen die een strategische groeisprong willen realiseren door transformatie, innovatie of internationalisatie. Ook ingrijpende veranderingstrajecten op het vlak van personeelsbeleid kunnen hier ondersteund worden.   

 

Alternatief voor sector lokale besturen en sector social profit

De organisaties uit de sector van de lokale besturen en de social profit kunnen geen beroep doen op de KMO-Portefeuille, en evenmin op de KMO-Groeisubsidie. Daarom werd de mogelijkheid geboden aan deze twee sectoren om, elk voor hun werkterrein, een maatregel uit te werken die de organisaties kan ondersteunen op het vlak van het (verder) professionaliseren van hun HR- en diversiteitsbeleid.

Deze ondersteuningsopdracht werd respectievelijk aan de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG vzw) en het Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de social profit (VIVO vzw) toevertrouwd. De werking wordt vertaald in addenda bij de lopende sectorconvenants (addendum VVSG (pdf / 4.11 MB) en addendum VIVO (pdf / 3.52 MB)) met een looptijd van 18 maanden.

De VVSG en het VIVO werkten elk een projectvoorstel uit voor het sensibiliseren, informeren en adviseren van hun organisaties op het vlak van HR- en diversiteitsbeleid. Het is de bedoeling dat deze organisaties sterker inzetten op de waardering van elk talent en op competentieontwikkeling met aandacht voor diversiteit en werkbare loopbanen.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43