Acties ter ondersteuning van het driesporenbeleid

 

Talentontwikkelaar

In de loop der jaren werden heel wat bruikbare methodieken en instrumenten en leerrijke bedrijfspraktijken ontwikkeld rond diversiteits- en duurzaam personeelsbeleid. Ze zijn  gebundeld op de website www.talentontwikkelaar.be. Met de instrumenten op deze website kunnen bedrijven en intermediairen vlot aan de slag gaan. Het is ook een bron van informatie, met verwijzingen naar gespecialiseerde partners die kunnen ondersteunen en helpen.

De toolbox wordt op dit moment geactualiseerd, aangevuld en op punt gesteld.  Zo blijft deze toolbox dé plek bij uitstek voor actuele, bruikbare en laagdrempelige methodieken en instrumenten. 

 

Terreinwerking

Met de oproep en de goedgekeurde voorstellen zal binnen een aantal sectoren en partnerschappen een beweging naar talentdenken ingezet worden, die in de loop van de projecten verder zal worden aangemoedigd. 

Daartoe zal gewerkt worden met een communicatieplatform, talententafels, themawerking en onderliggende klantgerichte verbindende werking.  Deze terreinwerking zal begin januari 2017 opgezet worden vanuit het Departement (in een samenspel van de afdelingen ESF en Sociale Economie & Duurzaam Ondernemen).  

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43