Voormalige instrumenten Loopbaan- en Diversiteitsbeleid

De hier toegelichte instrumenten behoren tot het instrumentarium dat tot 2015 werd gehanteerd en werden dus inmiddels afgerond.

Een historiek van het voormalige beleidskader is hier terug te vinden.

 

Vier structurele loopbaan- en diversiteitsprojecten

De inhoud en centrale output van deze structurele loopbaan- en diversiteitsprojecten waren vastgelegd in samenwerkingsprotocollen met een looptijd van drie jaar (01/01/2013 – 31/12/2015) tussen de Vlaamse minister bevoegd voor werkgelegenheid en de betrokken organisaties. Volgende organisaties waren betrokken bij deze projecten

  • Werkgeversorganisaties (VOKA, UNIZO, VERSO en VKW) via Jobkanaal
  • Werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB en ACV) via diversiteitsconsulenten
  • Minderhedenforum (via beleidsmedewerkers en activeringsconsulenten bij federaties van het allochtone middenveld; beleidsmedewerker)
  • GRIP (via een steunpuntmedewerker bij GRIP vzw).

 

Diversiteitsplannen (in beperkte mate aangevuld met enkele loopbaan- en diversiteitsprojecten)

Organisaties uit de profitsector, organisaties uit de non-profitsector en lokale besturen konden een deel van de kosten die ze maakten om hun plan uit te voeren, terugbetaald krijgen door de Vlaamse Overheid. Organisaties bepaalden zelf welke acties in hun plan opgenomen werden en hoe ze concreet uitgevoerd werden. De plannen moesten verplicht acties bevatten met betrekking tot ‘Duurzame diversiteit’. In 2012 werden de diversiteitsplannen verruimd en moesten er ook acties worden geformuleerd worden op minimaal twee van de drie volgende domeinen:

  • competentieontwikkeling,
  • verhoging van de werkbaarheid, het werkvermogen of de werklust,
  • organisatievernieuwing.

In totaal waren er vijf verschillende soorten plannen. Naast het klassieke plan waren ook een instapplan, een groeiplan en een clusterplan beschikbaar, elk met hun specifieke kenmerken in termen van looptijd, subsidie en organisatie.

 

Ondersteuning bij deze plannen geboden vanuit de projectontwikkelaars ERSV’s

Dit was een ondersteuning vanuit RESOC’s/SERR’s in uitvoering van de convenant met de ERSV’s. De ERSV/RESOC/SERR waren dus steeds actief bij deze regionale diversiteitsacties betrokken als promotor en/of uitvoerder en/of partner. Degene die deze taak opnamen binnen RESOC/SERR waren de projectontwikkelaars. De projectontwikkelaars hadden o.a. als taak de diversiteitsplannen te promoten, te begeleiden en op te volgen op het niveau van de organisatie.

 

Ervaringsfonds

Sinds 1 april 2015 is de maatregel Ervaringsfonds ingekanteld in het Departement Werk en Sociale Economie.

Het Ervaringsfonds ondersteunde werkgevers en sectoren die de kwaliteit van de arbeid van hun 45-plus-werknemers verbeterden, met als doel deze langer aan het werk te houden.

Het Ervaringsfonds wou aanzetten tot een leeftijdsbewust personeelsbeleid door:

  • ervaren werknemers de mogelijkheid te geven nieuwe ervaringen op te doen door middel van een gedeeltelijke of volledige functiewijziging;
  • het werk van oudere werknemers fysiek lichter te maken door middel van hulpmiddelen, tools of machines;
  • de inzetbaarheid te verbeteren door het verhogen of verbreden van competenties door middel van opleiding of vorming.

Het fonds verleende daartoe zowel financiële premies aan bedrijven (sinds 2004) als aan sectoren (sinds 2007).