Leeftijd en werk

Meer banen met goesting, voor jong én oud

In het Meerbanenplan van de Vlaamse regering van 16 januari 2006 werd de oprichting in het vooruitzicht gesteld van een expertisecentrum Leeftijd & Werk, opererend vanuit het Departement Werk en Sociale Economie.

Het expertisecentrum bestaat uit een team van vier medewerkers. Zij kunnen op hun beurt rekenen op een buitendienst van 13 Projectontwikkelaars Leeftijd & Werk, die in de bedrijven werkzaam zijn vanuit de SERRs (Sociaal-Economische Raden van de Regio) en de RESOCs (Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComités).    

Het eL&W mikt niet alleen op expertise, maar wil ook in het centrum staan van het thema leeftijd&werk, midden tussen de praktijkervaringen, de plaatselijke experimenten, de leerrijke praktijken inzake leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Het stelt zich ten dienste van bedrijven en organisaties, van zowel grote multinationals als van  KMO’s en lokale besturen, opdat ze de loopbanen zo zouden (her-)oriënteren dat jongeren zicht krijgen op een lange én motiverende carrière en ouderen met plezier en inzet aan de slag kunnen én blijven.

Kennis borgen en bevorderen

Wat is er speciaal aan leeftijdsbewust personeelsbeleid? Helemaal niets. Elk personeelsbeleid wordt leeftijdsbewust als het degelijk is: met voldoende oog voor een rechtvaardige en niet-discriminatoire instap, evenwichtige aandacht voor werkbaarheid gedurende de hele loopbaan, een grote mate van competentiegerichtheid, aangepaste opleidingen voor iedereen tot in de eindeloopbaan-fase, een ontwikkeld systeem van kennisborging en een pro-actief en goed gecommuniceerd uitstroombeleid .

Het eL&W neemt zich voor in deze processen een katalysator te zijn en de kennis op al deze terreinen te faciliteren.

Praktijk detecteren en stimuleren

Het expertisecentrum stimuleert jaarlijks de ontwikkeling van 100 diversiteitsplannen met extra focus op Leeftijd & Werk. Dit gebeurt met de extra inzet van 13 Projectontwikkelaars, die de bedrijven naar maatgericht en gratis bij ondersteunen.

De Regionale Projectontwikkelaars en de vele consulenten verankerd bij de sociale partners, in de sectoren, bij lokale besturen en bij andere belanghebbende organisaties hebben de laatste jaren reeds heel wat leerzame praktijken ontwikkeld. Zij dragen bij tot een versterking van een personeelsbeleid gericht op de gehele loopbaan. Het eL&W gaat verder met het opsporen en documenteren van dergelijke leerrijke praktijken. Ervaringsuitwisseling zal maximaal bevorderd worden, de diverse actoren verder op elkaar afgestemd. Instrumenten en argumentaria zullen ontwikkeld en beschikbaar gesteld worden in samenwerking met de belangrijkste stakeholders zoals de VDAB, de sectoren, de regio’s.

Beleid adviseren en inspireren

Tenslotte zal het eL&W de betrokken beleidsinstanties op tijd en stond, al dan niet gevraagd, evaluaties bezorgen van de voorziene instrumenten. Hiervoor baseert het zich o.m. op signalen vanuit het werkveld.
Daarnaast bezorgt het eL&W ook adviezen om in de toekomst op deze ingeslagen weg verdere resultaten te boeken.