VLaams ArbeidsMarktonderzoek van de Toekomst (VLAMT)

Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen eruit? Waar gaan onze kinderen later werken? Welke vaardigheden en competenties moeten we ontwikkelen? Moeilijke maar cruciale vragen voor de burger, werkgevers, opleidingsverstrekkers en beleidsmakers met het oog op gerichte keuzes.

Tegen het licht van een snel veranderende economie streeft de Vlaamse Overheid naar een gecoördineerde en gestructureerde verzameling van informatie over toekomstige competentienoden. In het Europese project Vlaams arbeidsmarktonderzoek van de toekomst (VLAMT) werd daarvoor een concept (concept (pdf)) uitgewerkt, bestaande uit volgende bouwstenen:

De Vlaamse Overheid wil sectorale opleidings- en vormingsfondsen aanmoedigen en ondersteunen om de strategische focusstudies uit te voeren:

Voor meer informatie kan u contact opnemen met kim.geerts@wse.vlaanderen.be 
 

colofon ESFGevalideerd ESF-product

 

Competent (SERV) en de op Competent gebaseerde matching (VDAB-services)

Competent is een beroependatabank. Ze bevat fiches met informatie over de inhoud van beroepen, welke activiteiten je moet kunnen uitvoeren en wat je daarvoor moet kunnen en kennen, hoe het werk georganiseerd is, enz. Deze informatie is door de sociale partners goedgekeurd.

Competent kan gezien worden als de moederdatabank. Op deze databank kunnen toepassingen gebouwd worden die gebruik maken van de gegevens in de databank. Hoe meer partners gebruik maken van toepassingen op Competent, hoe dichter we komen bij de doelstelling om een gemeenschappelijke standaard en ‘taal’ te creëren.

VDAB ontwikkelt, op basis van Competent vernieuwde arbeidsmarktservices. Daarmee zal VDAB onder andere in een oogwenk werkzoekenden kunnen matchen met vacatures op basis van competenties. Zowel werkgevers als werkzoekenden zullen met die nieuwe services autonoom hun vacatures en loopbanen kunnen beheren. Het resultaat zal zijn dat we een duidelijk zicht zullen krijgen op de (nog niet) aanwezige en gevraagde competenties op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Kandidaten, bedrijven en opleidingsverstrekkers kunnen op basis van die informatie hun opleidingsinspanningen gerichter inschatten, organiseren en aanbieden. Daardoor worden de opleidingen meer op maat, korter en doelgerichter en sluiten ze nauwer aan bij de competentietekorten op de arbeidsmarkt.

In het domein van onderwijs en opleiding zal Competent dienen als referentiekader voor beroepskwalificatiedossiers. De beroepskwalificaties in de Vlaamse kwalificatiestructuur zullen dus worden gebaseerd op de inhoud van Competent. Op termijn zullen we in Vlaanderen ook in dit beleidsdomein werken met een ‘gemeenschappelijke’ competentietaal.

Competent kan sectoren, bedrijven en organisaties ondersteunen in hun HR-beleid, functieclassificatie e.d. Op basis van de data in Competent kunnen zij instrumenten ontwikkelen die gekoppeld kunnen worden aan de instrumenten van bv. de aanbieders van arbeidsmarktservices en opleidingen. De inzetbaarheid van Competent als standaard op de arbeidsmarkt voor uitwisseling van gegevens is dus groot.