Versterken van eerder en elders verworven competenties (EVC)

Mensen leren niet alleen in het onderwijs, maar ook op de werkvloer, in opleidingen en vorming, in het verenigingsleven of in het vrijwilligerswerk.

Als Vlaamse overheid vinden we het daarom belangrijk dat ook competenties, die men na en buiten het onderwijs opdoet, zichtbaar gemaakt en erkend worden. Het is ook efficiënter en stimulerend wanneer mensen bij het verder ontwikkelen van hun competenties zoveel als mogelijk kunnen voortbouwen op reeds verworven competenties.

Als overheid willen we zoveel als mogelijk het erkennen van verworven competenties ingang doen vinden op de arbeidsmarkt en binnen de wereld van onderwijs en opleiding. Sporen die reeds gelegd werden:

  • het ervaringsbewijs als instrument voor het erkennen van beroepsgebonden competenties
  • Mijn Loopbaan: VDAB heeft een digitaal portfolio opgemaakt, waar je je kunt registreren, opleidingscheques kunt aanvragen, maar ook een CV kunt opstellen en je competenties in kaart kan brengen. Voor meer info: zie http://www.vdab.be/mijnloopbaan/default.shtml
  • Verspreiding van het gebruik van portfolio, dit is een dossier waarin men al zijn ervaringen (leerervaringen, werkervaringen, levenservaring) kan oplijsten en bewijsstukken kan bijhouden. Naast Mijn Loopbaan, zijn er vandaag de dag diverse porfolio’s in omloop, namelijk My digital me, Europass, de C-stick, het portfolio van socius, ...
  • Lancering van een viona-onderzoek “EVC vanuit bedrijfsperspectief” om inzicht te verwerven in de wenselijkheid en haalbaarheid van het herkennen en erkennen van competenties vanuit het perspectief van bedrijven. 
  • Lancering van evc-procedures in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: via evc kan men zo vrijstellingen bekomen voor een aantal vakken in een bepaalde studierichting
  • Lancering van het EVC kennisnetwerk en promotorenteam.  Het promotorenteam bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van EVC-aanbieders.  Zij wissen informatie uit en bouwen expertise en goede praktijken op rond kwaliteitsvolle (h)erkenningsprocedures, kwaliteitscriteria en betrouwbare methodieken en instrumenten.