Opleidingsbeleid

Levenslang leren is niet alleen van belang in het kader van het concurrentievermogen en de (blijvende) inzetbaarheid van de mensen; maar ook voor sociale integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling van de bevolking. Als Vlaamse overheid willen we zowel werknemers als werkgevers stimuleren om invulling te geven aan levenslang leren. Voor werknemers is het belangrijk dat zij hun eigen loopbaan in handen nemen en investeren in hun competentieontwikkeling door onder andere extra opleiding te volgen. Voor werkgevers is het van belang om een strategisch opleidingsplan in relatie tot de bedrijfsvisie uit te werken en te investeren in hun werknemers. Daarom geeft de overheid financiële steun aan bedrijven en organisaties die opleidingen voor werknemers in hun bedrijf organiseren.