Loopbaanbegeleiding

In het loopbaanakkoord werd voorzien dat er een nieuw kader voor loopbaanbegeleiding zou uitgewerkt worden. Hierin werd gestreefd naar een marktconforme verbreding van de groep van betrokken actoren. Meer info over dit nieuwe landschap van loopbaanbegeleiding kan je hier vinden.