50-plussers

Ook de 50-plussers zijn een prioritaire doelgroep binnen het loopbaanakkoord. Om de tewerkstelling van 50-plussers verder te stimuleren en hen aan het werk te houden zal/zullen:

  • de tewerkstellingspremie 50+ vernieuwd worden
  • de systematische aanpak 50+ uitgebreid worden naar 58 jaar.
  • een specifiek loopbaanbeleid gevoerd worden dat zich preventief richt tot de werkgevers die oudere werknemers tewerk stellen en tot de oudere werknemers zelf. De sensibilisering voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid moet versterkt worden en de competentieontwikkeling moet gefaciliteerd worden.
  • een verhoogde 50+premie ingezet worden voor langdurige 50+-werkzoekenden.
  • een ESF-oproep gelanceerd worden om sectoren te stimuleren addenda bij de sectorconvenants rond werkbaarheid af te sluiten. Hierop werden 16 projecten ingediend.