Loopbaanakkoord

Het loopbaanakkoord (pdf / 0.35 MB) werd op 16 februari 2012 afgesloten tussen interprofessionele sociale partners en de Vlaamse Regering. Het is tot op vandaag het inhoudelijk kader voor ons competentie- en loopbaanbeleid.  Met dit akkoord wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 om de ontwikkelingen die ingezet zijn voor een loopbaanbeleid verder te zetten. Dergelijk beleid moet mensen in staat stellen hun loopbaan proactief op te pakken en hun loopbaan sterker te maken.

Via dit loopbaanakkoord geeft Vlaanderen een extra impuls om, ook in economisch moeilijke tijden, de hervormingsmotor draaiende te houden en de afgesproken doelstellingen na te komen. De maatregelen tonen aan dat de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners belang hechten aan een strategie die groei en jobs op de voorgrond plaatst. Een goed uitgebouwd competentie- en loopbaanbeleid wil verschillende doelstellingen waarmaken: meer mensen aan het werk, competenties van mensen zichtbaar maken en ontwikkelen, haalbare en leefbare jobs en de juiste persoon op de juiste job. Enkel zo kunnen we een duurzame en innovatieve groei realiseren.

De Vlaamse regering en de sociale partners zijn de mening toegedaan dat de prioritaire acties op vlak van loopbaanbeleid moeten focussen op de twee volgende doelgroepen die zwak staan op de arbeidsmarkt: 1) de groep mensen die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen en 2) de 50-plussers. Daarnaast focust dit loopbaanakkoord op de ondersteuning van alle werknemers via het structureel uitbouwen van loopbaanbegeleiding.

Het loopbaanakkoord legt volgende prioriteiten: