Partnerschappen

De Vlaamse overheid wil mensen meer ondersteunen om hun talenten te ontwikkelen. Zo kunnen meer mensen een job vinden en meer openstaande vacatures ingevuld geraken. Daarvoor willen we de relevante partners (onder andere bedrijven, scholen, opleidingscentra, …) aanmoedigen en ondersteunen om samen te werken. Die samenwerkingsverbanden noemen we ‘excellente partnerschappen’. Het werken in partnerschap is voor de overheid geen doel op zich maar een middel om beleidsdoelstellingen te realiseren op diverse domeinen. Partnerschappen zijn een goede methodiek omdat ze zorgen voor meer efficiëntie, effectiviteit, dynamiek, kruisbestuiving, diverse invalshoeken, …

De doelstellingen van zo’n partnerschappen kunnen divers zijn:

  • Mensen meer kansen geven om hun talenten te ontwikkelen
  • De opleidingen beter afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt
  • Elk ‘excellent partnerschap’ kan zijn eigen doelstellingen bepalen. Enkele mogelijke doelstellingen:
  • Opleidingen organiseren voor ‘nieuwe’ functies die opduiken op de arbeidsmarkt.
  • Opleidingen beter afstemmen op de arbeidsmarkt door meer onderling overleg.
  • Werkzoekenden inschakelen in knelpuntberoepen door ze beter te screenen.

Als Vlaamse overheid stimuleren we excellente partnerschappen door erover te informeren en te sensibiliseren op diverse niveaus en door de aandacht ervoor te verwerken in regelgeving, maatregelen,… Binnen Vlaanderen in Actie worden de excellente partnerschappen ook als belangrijk instrument benoemd onder het transitiethema ‘talent’.  Voor meer informatie over ViA kan je terecht op http://www.vlaandereninactie.be/projecten/excellente-partnerschappen