Ervaringsbewijs

Om de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt te verhogen en om de arbeidsmarktpositie van mensen te versterken, streeft de Vlaamse overheid ernaar om competenties van mensen zichtbaar te maken en te erkennen. Hiervoor riep de Vlaamse overheid het ervaringsbewijs in het leven geroepen. In 2004 keurde de Vlaamse regering het decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (pdf) goed, ondertussen bekend onder de naam ervaringsbewijs. 

Het ervaringsbewijs wil beroepsgebonden competenties, waar dan ook verworven, van mensen zichtbaar maken en erkennen. Hoe men die beroepscompetenties verworven heeft, doet er niet toe. Dit kan door een opleiding of cursus te volgen, door werkervaring, door buurtwerk of één of andere vrijetijdsbesteding, ... Via een praktijktest en/of door een portfolio krijgt men de kans om aan te tonen dat men over de competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen. Men ontvangt daarna een ervaringsbewijs van de Vlaamse overheid. Op die manier krijgt men een kwalificatie in handen. Het ervaringsbewijs is een arbeidsmarktinstrument dat zowel gericht is op werknemers, zelfstandigen als werkzoekenden.

De VDAB nam vanaf januari 2019 het ervaringsbewijs over van het departement Werk en Sociale Economie.

De meest recente informatie over het ervaringsbewijs vindt u nu bij de VDAB: www.vdab.be/ervaringsbewijs