Ervaringsbewijs

Om de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt te verhogen en om de arbeidsmarktpositie van mensen te versterken, streeft de Vlaamse overheid ernaar om competenties van mensen zichtbaar te maken en te erkennen. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid het ervaringsbewijs in het leven geroepen. In 2004 keurde de Vlaamse regering het decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (pdf) goed, ondertussen bekend onder de naam ervaringsbewijs. 

Het ervaringsbewijs wil beroepsgebonden competenties, waar dan ook verworven, van mensen zichtbaar maken en erkennen. Hoe men die beroepscompetenties verworven heeft, doet er niet toe. Dit kan door een opleiding of cursus te volgen, door werkervaring, door buurtwerk of één of andere vrijetijdsbesteding, ... Via een praktijktest en/of door een goed gestoffeerd portfolio krijgt men de kans om aan te tonen dat men over de competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen. Men ontvangt daarna een ervaringsbewijs van de Vlaamse overheid. Op die manier krijgt men een kwalificatie in handen. Het ervaringsbewijs is een arbeidsmarktinstrument dat zowel gericht is op werknemers, zelfstandigen als werkzoekenden.
Voor meer informatie over de procedure en de beroepen waarvoor men een ervaringsbewijs kan behalen. Hier vind je ook getuigenissen van kandidaten met een ervaringsbewijs op zak.

 

Regelgeving omtrent het ervaringsbewijs