Ervaringsbewijs

Om de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt te verhogen en om de arbeidsmarktpositie van mensen te versterken, streeft de Vlaamse overheid ernaar om competenties van mensen zichtbaar te maken en te erkennen. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid het ervaringsbewijs in het leven geroepen. In 2004 keurde de Vlaamse regering het decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (pdf) goed, ondertussen bekend onder de naam ervaringsbewijs. In het najaar van 2006 werd het ervaringsbewijs naar de burger toe gelanceerd.

Het ervaringsbewijs wil beroepsgebonden competenties, waar dan ook verworven, van mensen zichtbaar maken en erkennen. Hoe men die beroepscompetenties verworven heeft, doet er niet toe. Dit kan door een opleiding of cursus te volgen, door werkervaring, door buurtwerk of één of andere vrijetijdsbesteding, ... Via een praktijktest en/of door een goed gestoffeerd portfolio krijgt men de kans om aan te tonen dat men over de competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen. Men ontvangt daarna een ervaringsbewijs van de Vlaamse overheid. Op die manier krijgt men een kwalificatie in handen. Het ervaringsbewijs is een arbeidsmarktinstrument dat zowel gericht is op werknemers, zelfstandigen als werkzoekenden.
Voor meer informatie over de procedure en de beroepen waarvoor men een ervaringsbewijs kan behalen. Hier vind je ook getuigenissen van kandidaten met een ervaringsbewijs op zak.

Interessante rapporten omtrent het ervaringsbewijs:

 1. Het eerste jaarrapport ervaringsbewijs 2006-2007 (pdf)
 2. Het tweede jaarrapport ervaringsbewijs 2008 (pdf)
 3. Onderzoek naar de beleving van de effecten van het ervaringsbewijs (pdf) bij kandidaten en bij werkgevers
 4. Jaarrapport ervaringsbewijs 2009 (pdf)
 5. SERV Eindrapport - Onderzoek naar het succes of falen van de ervaringsbewijzen (pdf)
 6. Jaarrapport ervaringsbewijs 2010 (pdf)
 7. Jaarrapport ervaringsbewijs 2011 (pdf)
 8. Jaarrapport ervaringsbewijs 2012 (pdf)
 9. Jaarrapport ervaringsbewijs 2013 (pdf / 0.52 MB)
 10. Jaarrapport ervaringsbewijs 2014 (pdf / 1.25 MB)
 11. Jaarrapport ervaringsbewijs 2015 (pdf / 1.3 MB)

  
Hoe komt een ervaringsbewijs tot stand?

1. Selectie beroepen

Tot 2009 lanceerde  de SERV jaarlijks een oproep naar de sectorale sociale partners om beroepen voor te stellen waarvoor een ervaringsbewijs nuttig kan zijn. Deze voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria (knelpuntberoep, geen opleiding, veel kansengroepen, …). Vervolgens wordt het advies van de SERV overgemaakt aan de Vlaamse Regering, die deze lijst met beroepen goedkeurt.

2. Standaarden ontwikkelen

Eens de lijst met beroepen is goedgekeurd, start de SERV in samenwerking met de sectorale sociale partners, met het ontwikkelen van een standaard. In een standaard staat beschreven welke competenties noodzakelijk zijn om met succes een bepaald beroep uit te oefenen. Deze standaard is de meetlat om te bepalen of iemand alle nodige competenties heeft om een ervaringsbewijs te behalen.

3. Testcentra erkennen

Eens een standaard is goedgekeurd, wordt door het Europees Sociaal Fonds in samenwerking met de Vlaamse Overheid een oproep gelanceerd naar organisaties om zich kandidaat te stellen als testcentrum voor een bepaald beroep. Indien organisaties voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria (kwaliteitslabel, ervaren begeleiders en beoordelaars, vormingsplan, draaiboek volgens de standaard…) kunnen ze erkend worden als testcentrum.

Procedure voor een kandidaat

Om het ervaringsbewijs te behalen, moet een kandidaat verschillende stappen doorlopen.

 1. Verkenning
  Als je geïnteresseerd bent, neem je best contact op met een testcentrum. In dit testcentrum ontmoet je een begeleider die je informatie geeft over het ervaringsbewijs, over de competenties die je moet aantonen en over het verloop van de proeven. Hier kom je te weten of het ervaringsbewijs iets voor jou is.
 2. Begeleiding
  Daarna volgt een begeleidingsgesprek waarin gekeken wordt over welke ervaring je beschikt en wordt een talentenmap opgesteld. Dit is een soort portfolio waarin men alle ervaring die nuttig is voor een bepaald beroep opsomt, aangevuld met de nodige bewijsstukken.
 3. Beoordeling
  Een beoordelaar neemt eerst je talentenmap door. Op zich kan dit voldoende zijn om te beoordelen of je de gevraagde competenties in huis hebt. Meestal moet een praktijkproef afgelegd worden. Die proef kan bestaan uit een simulatie, een taakopdracht of een rollenspel. Na die proef beslist de beoordelaar: ofwel heb je het ervaringsbewijs behaald, ofwel krijg je een advies waarin wordt meegegeven welke competenties je al bezit en welke je nog via een opleiding of verdere werkervaring zou moeten ontwikkelen.

Als je beoordeling over de hele lijn positief was, dan krijg je korte tijd later het ervaringsbewijs, uitgereikt door de Vlaamse overheid, in je bus.
Voor meer informatie over de procedure en de beroepen waarvoor je een ervaringsbewijs kunt behalen.

Regelgeving omtrent het ervaringsbewijs