Competentie- en loopbaanbeleid

De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk ondernemingen en organisaties aanzetten tot het opstarten en uitwerken van een kwaliteitsvol en strategisch personeels-en organisatiebeleid. Meer en meer ondernemers beseffen dat de manier waarop ze met hun medewerkers omgaan hét verschil kan maken: Van een goede opvang op de eerste werkdag, over het ontwikkelen van talenten tot het waarderen van ervaring, het HR beleid kan een cruciale rol spelen in elke fase van iemands loopbaan. Het zijn de medewerkers die het bedrijf maken en dus kun je best de organisatie én de mensen in samenhang ontwikkelen. Vandaar dat het personeels-en organisatiebeleid een sleutelrol speelt om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken, maar ook een antwoord biedt op uitdagingen zoals:

• het inzetten van de juiste mens op de juiste plaats

• het voorbereiden van een organisatie op veranderingen

• het mee laten evolueren van oudere werknemers

• het behouden van waardevolle werknemers

• de aanwervingsproblematiek

•…

Om ondernemingen hierbij te ondersteunen ontwikkelde de Vlaamse Overheid de website www.talentontwikkelaar.be

Deze nieuwe website zet aan tot actie!. Met methodieken, praktische instrumenten en leerrijke praktijken gaat u vlot aan de slag met het opstarten van een  duurzaam personeelsbeleid. Daarnaast spoort de website u aan om zelf op zoek te gaan naar informatie: via internetbronnen en verwijzingen naar gespecialiseerde partners gidst hij u door het Vlaamse loopbaanlandschap. Zo plukken u en uw medewerkers straks de vruchten van een succesvol personeels-en organisatiebeleid.

Cijfergegevens rond levenslang leren en competentiebeleid kan je terugvinden op de pagina's 'Cijfers en onderzoek'.