Financiële steun werknemers

Voor werknemers voorziet de Vlaamse overheid volgende financiële ondersteuning:

  • Opleidingscheques voor werknemers
  • Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet
  • Betaald educatief verlof

De opleidingscheques voor werknemers

Met de opleidingscheques kan je als werknemer of interimkracht, tewerkgesteld in Vlaanderen of het Brussels gewest, een opleiding betalen bij de erkende opleidingsverstrekkers en past de Vlaamse overheid via de opleidingscheque de helft bij. Sinds 1 augustus 2010 zijn de gebruiksvoorwaarden gewijzigd. Dit om de opleiding beter af te stemmen op de initiële doelstelling om de financiële drempel te verlagen voor het volgen van opleiding ter versterking van de arbeidsmarktpositie.
Meer info:

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet

Werknemers die hun loopbaan onderbreken om een opleiding te volgen kunnen onder bepaalde voorwaarden bovenop de door de RVA voorziene uitkering voor loopbaanonderbreking een extra Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen.
Meer info:

Betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof geeft werknemers van de privé-sector de mogelijkheid om een erkende opleiding te volgen, zich professioneel te heroriënteren, bijkomende competenties te verwerven of zich om te scholen. Zij kunnen per schooljaar een aantal verlofuren genieten. Daarbij wordt hun loon doorbetaald door de werkgever, tot een begrensd bedrag. De werkgever kan na ieder schooljaar deze loonkost terugvorderen bij de Vlaamse overheid.