Financiële steun werkgevers

Voor werkgevers voorziet de Vlaamse overheid volgende financiële ondersteuning:

  • De KMO-portefeuille
  • Opleidingsprojecten via het Europees Sociaal Fonds
  • Strategische transformatiesteun

De KMO-portefeuille

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. Deze steunmaatregel valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister voor economie en wordt beheerd door het Agentschap Ondernemen.

Opleidingsprojecten via het Europees Sociaal Fonds

In het kader van het ESF-programma kunnen bedrijven en organisaties intekenen op oproepen. Meer info over recente projectoproepen kan je terugvinden op de website van het ESF-agentschap.

Strategische transformatiesteun

De strategische transformatiesteun komt in de plaats van de ‘strategische investerings- en opleidingssteun’. Het nieuwe systeem sluit beter aan bij de doelstellingen van Vlaanderen in Actie en het nieuw industrieel beleid.

De nieuwe strategische steun is bedoeld voor:

  • innovatiegerichte KMO’s die internationaal kunnen doorgroeien
  • investeringen die duurzame jobs creëren
  • clusters of leadplants

Het steunsysteem is toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen door een forse verlaging van de instapdrempels. Nieuw is ook dat samenwerkende ondernemingen gezamenlijk een project kunnen indienen. In dat geval moet het gaan om minstens drie ondernemingen die niet tot dezelfde bedrijvengroep behoren.

Meer informatie: http://www.agentschapondernemen.be/themas/strategische-transformatiesteun