Nieuws

07 november 2018

De Vlaamse regering heeft op 26 oktober het voorontwerp van decreet goedgekeurd. We werken volop aan de verdere juridische uitwerking en uitvoering hiervan.

05 november 2018

Eind oktober telde Vlaanderen 192.129 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 17.124 of 8,2% minder dan vorig jaar. De werkloosheid daalt ondertussen al meer dan 3 jaar onafgebroken.

19 oktober 2018

Sinds maart 2015 moeten dienstencheque-ondernemingen niet langer minstens 60% uitkeringsgerechtigde werklozen of leefloners rekruteren. Uit een recente studie blijkt dat er elk jaar ongeveer 15.000 nieuwe dienstenchequewerknemers instromen in het stelsel.

19 oktober 2018

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het gaat om drie studieopdrachten: "Digitale transformatie op bedrijfsniveau", "Personen met een arbeidshandicap - hefbomen voor een hogere werkzaamheidsgraad", en "Nieuwe meerwaardeketens kwantitatief in kaart gebracht".