Nieuws

07 februari 2018

Het Vlaamse dienstencheque jaarrapport 2016 toont aan dat het systeem vooral heel populair is bij dertigers en veertigers. De dienstencheques lijken zo hun doel te bereiken om door het verlichten van huishoudelijke taken bij te dragen tot een betere life-work balance, zeker voor jonge gezinnen en tweeverdieners. Na een periode van sterke groei sinds het ontstaan van de dienstencheques, stabiliseert het stelsel zich enigszins.

06 februari 2018

Ministers van Werk Philippe Muyters en Pierre-Yves Jeholet sluiten een nieuw actieplan om meer Vlaamse vacatures door Waalse werkzoekenden te laten invullen. Het plan draait rond drie punten: betere matching, meer taalopleidingen en een sensibiliseringscampagne. Voor beide ministers is de vernieuwde samenwerking een duidelijke winwin: Vlaamse vacatures worden eindelijk ingevuld, en meer Waalse werkzoekenden raken aan het werk.

02 februari 2018

Eind december telde Vlaanderen 209.027 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.228 of 6% minder dan een jaar eerder. Al 30 maanden op rij daalt de Vlaamse werkloosheid. Ook de allochtonen doen het zondermeer goed met een daling van 3,9%.

 
31 januari 2018

In uitvoering van het regeerakkoord werken we met de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie enerzijds en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin anderzijds aan de optimale participatie van personen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en sociale problemen, indien mogelijk op de arbeidsmarkt. Om onderbescherming van deze doelgroep tegen te gaan lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert een projectoproep.