Nieuws

21 maart 2018

De nota Handicap en Arbeid biedt een overzicht van statistische gegevens over mensen met een handicap in de bevolking en hun arbeidsdeelname.

07 maart 2018

De verschillende sectoren van de Vlaamse economie zijn belangrijke partners voor Vlaams minister van Werk Philippe Muyters om een aantal prioriteiten in zijn arbeidsmarktbeleid te realiseren. De 32 nieuwe convenanten voor de periode 2018-2019 focussen op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt, levenslang leren en diversiteit.

02 maart 2018

Eind februari telde Vlaanderen 205.219 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 14.376 of 6,5% minder dan een jaar eerder. Al sinds augustus 2015 daalt de Vlaamse werkloosheid. Ook de zeer langdurige werkloosheid en de allochtone werkloosheid blijven dalen met respectievelijk -3,1% en -5,3%.

26 februari 2018

De stap zetten om vanuit werkloosheid zelfstandige te worden, is niet evident. Je verliest vanaf dag één je werkloosheidsuitkering en wordt dus bij de opstart van je eigen zaak meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Zeker voor werkzoekenden ouder dan 45 jaar is de drempel hoog. Om hen aan te moedigen toch de sprong te wagen, werkte Vlaams minister Philippe Muyters een premie uit. Op 15 maart 2018 start het nieuwe systeem.