Nieuws

01 augustus 2018

Vlaanderen telde eind juli 205.977 niet-werkende werkzoekenden, 19.067 of 8,5% minder dan een jaar eerder. Al sinds augustus 2015 daalt de Vlaamse werkloosheid onafgebroken. Voor het eerst daalt ook de werkloosheid bij de arbeidsgehandicapten.

24 juli 2018

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projecten goedgekeurd. Het betreft één O&O-opdracht en twee O&O-opdrachten rond de volgende topics:

18 juli 2018

Deze oproep past in het kader van het beleid i.v.m. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de Vlaamse overheid en heeft tot doel om een versnelling te creëren en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid in lijn met dat beleid. Een infosessie hierover wordt voorzien op dinsdag 7 augustus 2018. 

16 juli 2018

Op 1 juli 2016 ging het Vlaamse doelgroepenbeleid van start. Door kortingen te geven in de RSZ-bijdragen worden de kansen op tewerkstelling van jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap verhoogd. Deze succesvolle maatregel wordt vanaf 1 januari 2019 voor de drie doelgroepen nog versterkt. De Vlaamse Regering maakt hiervoor een budget van 70 miljoen euro extra vrij.