Recente wijzigingen ivm reglementering arbeidskaarten

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 (Belgisch Staatsblad 23 juli 2015) bepaalt dat de overgangsmaatregelen ten opzichte van nieuwe EU-onderdanen (concreet enkel onderdanen uit Kroatië) volledig opgeheven worden, en dat dus alle EU-onderdanen (uitgebreid tot EER en Zwitserse bondstaat) vanaf 1 juli 2015 vrijgesteld zijn van arbeidskaarten.

Tevens werd in deze beslissing ook de regeling voor arbeidskaarten voor langdurig ingezetenen aangepast. Vanaf 1 juli 2015 dienen de langdurig ingezetenen twaalf maanden ononderbroken tewerkgesteld worden in knelpuntberoep(en), waarna ze ook vrijgesteld worden van arbeidskaarten.
Naast België hebben Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Griekenland en Spanje besloten werknemers van Kroatië vanaf 1 juli 2015 volledige toegang tot hun arbeidsmarkt te geven.
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (Belgisch Staatsblad 13 februari 2015) tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

De wijziging van de loonindexering voor arbeidskaarten B in categorieën hooggeschoolde (art.9,6° van KB9/6/1999), leidinggevende (art.9,7°), schouwspelartiest (art.9,15°) en voor de voorlopige arbeidsvergunning in het kader van Europese blauwe kaart (art.15/1 tot art 15/4).
 

Jaarrapport en jaarcijfers 2014 beschikbaar: download hier (pdf / 0.46 MB) (11 mei 2015).

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren