Hoe vraag je het Vlaams zorgkrediet aan?

Wil je je arbeidsprestaties onderbreken dan dien je bij het departement Werk en Sociale Economie een aanvraag in. Dit kan online of via een papieren aanvraagformulier.

Je aanvraag is ontvankelijk wanneer je formulier correct is ingevuld en en (elektronisch) ondertekend.  Bovendien moet je alle bewijsstukken bijvoegen (gescand indien je online aanvraagt). Je kan je aanvraag maximaal 6 maanden voor de start van je Vlaams zorgkrediet indienen.

Minstens één van volgende attesten verplicht (afhankelijk van je motief waarvoor je zorgkrediet aanvraagt):

Zorg voor een kind tem 12 jaar:

  • Geboorteakte of akte van burgerlijke stand waaruit de afstamming blijkt
  • Adoptie: uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister en een attest betreffende de adoptie
  • Pleegkind: een attest van pleegzorg

Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad:

Attest behandelende geneesheer van de zwaar zieke persoon die medische bijstand of verzorging nodig heeft. Hierin moet worden bevestigd dat de patiënt bijstand of verzorging nodig heeft  en dat je bereid bent deze te verlenen (deel D van het aanvraagformulier)

Om palliatieve zorgen te verlenen:

Attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft. Hierin moet worden bevestigd dat de patiënt palliatieve zorgen nodig heeft en dat je bereid bent deze te verlenen (deel E van het aanvraagformulier)

Om zorg te dragen voor een kind met een handicap:

  • Attest van de kinderbijslag waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden betreffende de kinderbijslag
  • Attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of Integrale Jeugdhulp, waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden

Bij een verlenging is enkel een nieuw attest nodig indien het attest gegevens bevat die nieuw zijn voor het departement.

Volgen van een erkende opleiding:

Een attest van inschrijving, waarmee wordt aangetoond dat de opleiding voldoet aan de voorwaarden (deel C van het aanvraagformulier)

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Dienst: 
Vlaams zorgkrediet
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700