Met welke andere inkomsten kan ik mijn Vlaams zorgkrediet wel en niet cumuleren?

  • Je  onderbrekingsuitkering kan je cumuleren met een bijkomende activiteit als loontrekkende op voorwaarde dat je deze activiteit bij de start van het zorgkrediet al minstens 3 maanden uitoefent.   Een bijkomende activiteit is een tewerkstelling die niet onder het toepassingsgebied van het Vlaams zorgkrediet valt (bv. horeca).
  • Je kan je uitkering maximaal 12 maanden cumuleren met een zelfstandige activiteit op voorwaarde dat je de zelfstandige activiteit bij de start van het zorgkrediet minstens 3 maanden uitoefent en je voltijds onderbreekt.
  • Je kan je uitkering cumuleren met een overlevingspensioen gedurende een periode van maximaal twaalf al dan niet opeenvolgende kalendermaanden.
  • De onderbrekingsuitkering ikv een thematisch verlof kan niet gecumuleerd worden met het Vlaams zorgkrediet. Met andere woorden, deze kunnen niet gelijktijdig opgenomen worden.

Wanneer je een bijkomende activiteit als loontrekkende of als zelfstandige uitoefent of een werkloosheidsuitkering ontvangt of een uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt of een pensioen geniet, doe je daarvan aangifte op het ogenblik van je aanvraag.  Wanneer je dit niet of laattijdig aangeeft, worden de ten onrechte uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd .

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Dienst: 
Vlaams zorgkrediet
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700