Nieuwe projectoproepen

De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten tewerkstelling en sociale economie. Een overzicht van de nieuwe lopende oproepen vind je hier. Met een elektronische nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van nieuwe open oproeprondes die het team Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk en Sociale Economie daarvoor organiseert.
Hier kan je inschrijven voor deze nieuwsbrief.
Oproep maatschappelijk verantwoord ondernemen juli 2016

Bedrijven en organisaties met als doel maatschappelijk verantwoord ondernemen breder te verspreiden, kunnen in aanmerking komen voor overheidssteun. Minister Liesbeth Homans wenst alle ondernemers hierbij gericht te ondersteunen.

De subsidieoproep maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt opengesteld van 5 juli 2016 tot en met 12 september 2016, 12u.

In de uitgebreide handleiding (docx / 0.18 MB) kan je de volledige projectoproep vinden, samen met aanwijzingen om een projectvoorstel op te maken.

Om een volledig dossier in te dienen heb je volgende documenten nodig:

 

 

Oproepen Sociaal Ondernemen juli 2016

Sociale ondernemers worden uitgedaagd om innovatieve antwoorden te bieden op de sociale, maatschappelijke en economische uitdagingen van vandaag en morgen, dit binnen de contouren van hun sociale missie. Minister Liesbeth Homans wenst ondernemers hierin te ondersteunen.

Om het sociaal ondernemerschap een boost te geven worden er 2 projectoproepen opengesteld, met indieningsmogelijkheid van 4 juli 2016 tot en met 30 september 2016.
  

1. Projectoproep voor starters in sociaal ondernemen:

Startende ondernemers, met een sterk ondernemingsplan, kunnen in aanmerking komen voor overheidssteun om over te gaan tot de effectieve oprichting van een onderneming, of tot omvorming van hun onderneming tot een coöperatie.

In de uitgebreide handleiding (pdf / 0.15 MB) kan je de volledige projectoproep vinden, samen met aanwijzingen om een projectvoorstel op te maken :

Om een volledig dossier in te dienen heb je volgende documenten nodig :

2. Projectoproep innovatie in sociale economie

Bestaande sociale ondernemers die willen inzetten op de uitwerking van een vernieuwend dienstverlenings- of activiteitenaanbod, gekoppeld aan een degelijk verdienmodel, kunnen in aanmerking komen voor overheidssteun.

In de uitgebreide handleiding (pdf / 0.13 MB) kan je de volledige projectoproep vinden, samen met aanwijzingen om een projectvoorstel op te maken :

Om een volledig dossier in te dienen heb je volgende documenten nodig :

 

Met vragen kan je terecht bij:

Jenifer Schmit, jenifer.schmit@wse.vlaanderen.be, 02 553 10 74 (niet op vrijdag)

Of via duurzaam.ondernemen@wse.vlaanderen.be
Lopende oproepen Tewerkstelling en Sociale Economie

Aanvraag tot attestering in het kader van paritair comité 329 (dd. 27 oktober 2015)

Op 22 april 2014 werd een interministerieel protocol afgesloten waarbij het bevoegdheidsgebied van Paritair Comité 329 werd verruimd naar de door de Gewestelijke of Gemeenschapsoverheid erkende initiatieven inzake de sociale inschakelingseconomie op voorwaarde dat de betreffende initiatieven over een regionale attestering beschikken.

Aan de hand van dit formulier (docx / 0.11 MB) kunt u als lokale diensteneconomieonderneming een aanvraag indienen tot attestering in het kader van Paritair Comité 329.

Met vragen kan je terecht bij lokalediensteneconomie@wse.vlaanderen.be

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Sociale werkplaatsen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 71