Nieuwe projectoproepen

De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten tewerkstelling en sociale economie. Een overzicht van de nieuwe lopende oproepen vind je hieronder. Met een elektronische nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van nieuwe open oproeprondes die het team Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk en Sociale Economie daarvoor organiseert.
Hier kan je inschrijven voor deze nieuwsbrief.
Oproep ‘Investeringsprojecten BW/SW 2017’ (t.e.m. 31 augustus 2017)

Via deze oproep wenst Minister Homans de beschutte en de sociale werkplaatsen de kans te geven om zich te versterken ten aanzien van de huidige economische uitdagingen voor de sector, om zo het behoud van de tewerkstelling van doelgroepwerknemers te kunnen blijven garanderen, en waar mogelijk een grotere hefboom naar doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit te realiseren.

De oproep voorziet - binnen de beschikbare middelen -  in een maximale ondersteuning van 65.000 euro voor de specifieke investeringen in de vorm van aankoop, of de aanpassing, van productieprocessen of -middelen, die bijdragen aan een duurzamere werkomgeving en kwaliteitsvolle dienstverlening door de doelgroepwerknemers in beschutte en sociale werkplaatsen.

Je vindt meer informatie in de handleiding (pdf / 0.33 MB).
Intekenen op deze oproep t.e.m. 31 augustus 2017 via dit aanvraagformulier (docx / 0.11 MB).
Open oproep uitbreiding lokale diensteneconomie juni 2017 (t.e.m. 9 augustus 2017)

Minister Homans voorziet 200 VTE extra inschakelingstrajecten binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE). 

De open oproep (170 VTE) richt zich tot alle bestaande LDE-projecten, focust op doorstroom en biedt de mogelijkheid om te groeien naar de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers.
 
Je vindt alle info over deze oproep in de handleiding (pdf / 0.22 MB) en indienen doe je met dit formulier (docx / 0.24 MB).
Recent afgesloten oproepen

Uitbreiding lokale diensteneconomie juni 2017

Minister Homans voorziet 200 VTE extra inschakelingstrajecten binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE). 

De gesloten oproep (30 VTE) richtte zich naar de grootsteden Antwerpen en Gent. Je vindt de info over deze oproep in de handleiding (pdf / 0.3 MB), de oproep is intussen afgesloten.