Nieuwe projectoproepen

De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten tewerkstelling en sociale economie. Een overzicht van de nieuwe lopende oproepen vind je hier. Met een elektronische nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van nieuwe open oproeprondes die het team Tewerkstelling en Sociale Economie van het Departement Werk en Sociale Economie daarvoor organiseert. Hier kan je inschrijven voor deze nieuwsbrief:


Lopende oproepen Tewerkstelling en Sociale Economie - Overzicht
Lopende oproepen Tewerkstelling en Sociale Economie

Aanvraag tot attestering in het kader van paritair comité 329 (dd. 27 oktober 2015)

Op 22 april 2014 werd een interministerieel protocol afgesloten waarbij het bevoegdheidsgebied van Paritair Comité 329 werd verruimd naar de door de Gewestelijke of Gemeenschapsoverheid erkende initiatieven inzake de sociale inschakelingseconomie op voorwaarde dat de betreffende initiatieven over een regionale attestering beschikken.

Aan de hand van dit formulier (docx / 0.11 MB) kunt u als lokale diensteneconomieonderneming een aanvraag indienen tot attestering in het kader van Paritair Comité 329.

Met vragen kan je terecht bij lokalediensteneconomie@wse.vlaanderen.be

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Sociale werkplaatsen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 71