Beschutte werkplaatsen

Maatwerk bij collectieve inschakeling

Opgelet! Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling geschorst. Dit betekent dat (voorlopig) de oude regelgeving sociale en beschutte werkplaatsen opnieuw van kracht wordt.

 

Definitie Beschutte Werkplaatsen: een werkkader aangepast aan de noden van personen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn om in het normaal economisch circuit (NEC) te werken.

Het ondersteunend werken en de werkplaats op maat laat deze personen toe een beroepsactiviteit uit te oefenen in overeenstemming met hun capaciteiten. Zij kunnen zich ook vervolmaken op professioneel vlak.

In Vlaanderen zijn er 65 werkplaatsen erkend. Hiervan zijn er een aantal verenigd in samenwerkingsverbanden. Hier vindt u een overzicht (docx / 0.02 MB)

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Beschutte werkplaatsen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 51