Lijsten erkende bureaus

Download lijsten van de erkende uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest (laatste update d.d. 14 juni 2017)

  
Omzetting erkenning

Geen recente omzetting van erkenning.

Overdracht erkenning

Geen recente overdrachten van erkenning

Schrapping erkenning

De secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 3 april 2017 de erkenning op naam van BV TechniCall Weert, Maaspoort 10, 6001 BP Weert, Nederland, om onder het nummer VG 2147/UC de activiteit als uitzendbureau algemeen en met activiteiten in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 3 april 2017.

De secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 21 juni 2017 de erkenning op naam van de NV Flexibility België, Tavernierkaai 2/18, 2000 Antwerpen, om onder het nummer VG 2059/U de activiteit als uitzendbureau in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 21 juni 2017.

Intrekking erkenning

Geen recente intrekking van erkenning

Opgelet: De beslissing tot stopzetting van een erkenning is geen sanctie, ze wordt genomen n.a.v. de stopzetting van bemiddelingsactiviteiten, de vereffening, de verkoop van handelsfonds, fusie, faillissement, ... Een vennootschap waarvan de erkenning geschrapt werd kan indien nodig steeds opnieuw een erkenning aanvragen.