Lijsten erkende bureaus

Download lijsten van de erkende uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest (laatste update d.d. 7 maart 2017)

  
Omzetting erkenning

Bij besluit van 15 december 2016 heeft de Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid de BV Daxxa Professionals BV, Argon 21, 4751 XC Oud Gastel, Nederland, bij besluit van 20 december 2012 voor onbepaalde duur de activiteiten als uitzendbureau met inbegrip van uitzendarbeid in de bouwsector uit te oefenen, die op 15 juni 2016 werd omgezet in een erkenning van bepaalde duur voor zes maanden, opnieuw omgezet in een erkenning van onbepaalde duur. Het nummer VG.2047/UC blijft hierbij behouden.

Overdracht erkenning

Geen recente overdrachten van erkenning

Schrapping erkenning

De secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 27 februari 2017 de erkenning op naam van NV Go4Jobs (Antwerpen), Bourlastraat 3, 2000 Antwerpen, om onder het nummer VG 2050/UC de activiteit als uitzendbureau in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 27 februari 2017.

De secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 11 januari 2017 de erkenning op naam van BVBA Welten Group Belux, Antwerpsesteenweg 19, 2630 Aartselaar, om onder het nummer VG 1081/BU de activiteit als uitzendbureau in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 11 januari 2017.

Intrekking erkenning met ingang van 30 juni 2016

De secretaris-generaal van het Departement  Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 15 december 2016 de erkenning van de BV Carrière, Prinses Margrietplantsoen 85, 2595 BR Den Haag, Nederland, om onder het nummer VG 2036/U  de activiteiten als uitzendbureau  voor een periode van onbepaalde duur in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

De secretaris-generaal van het Departement  Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 15 december 2016 de erkenning van de BV Match International, Amerikalaan 80 A, 6199 AE Maastricht-Airport, Nederland, om onder het nummer VG 2132/UC de activiteiten als uitzendbureau  voor een periode van onbepaalde duur in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

Opgelet: De beslissing tot stopzetting van een erkenning is geen sanctie, ze wordt genomen n.a.v. de stopzetting van bemiddelingsactiviteiten, de vereffening, de verkoop van handelsfonds, fusie, faillissement, ... Een vennootschap waarvan de erkenning geschrapt werd kan indien nodig steeds opnieuw een erkenning aanvragen.