Betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

 

Nieuw bij betaald educatief verlof

 

Sluitingsweek tussen Kerst en Nieuwjaar

Onze diensten zijn gesloten van 24/12/2016 tot en met 1/1/2017. Indien u contact wenst op te nemen i.v.m. uw terugbetalingsaanvraag vóór de uiterste indiendatum (31/12/2016) kan dat tot uiterlijk vrijdag 23 december 2016.

  

Werkgevers opgelet: terugvorderingsdossier over schooljaar 2015-2016 indienen ten laatste op 31/12/2016

Voor dossiers over het schooljaar 2015-2016 moet de werkgever rekening houden met een verdere inkorting van de indieningstermijn. De aanvraag tot terugvordering moet schriftelijk worden ingediend vanaf einde schooljaar tot ten laatste op 31/12/2016. Meer.

 

Aanpassing van de lijsten voor het volwassenenonderwijs en bij Syntra aan de lijst van de knelpuntopleidingen

De lijsten van opleidingen van het volwassenenonderwijs en van de middenstandsopleidingen werden recent aangepast aan de nieuwe lijst voor het schooljaar 2016-2017 van de RVA. Deze laatste betreft de lijst met studies die leiden naar de uitoefening van een knelpuntenberoep. Ook werden de nieuw georganiseerde opleidingen toegevoegd. Meer.

 

Aanpassing van formulieren voor de terugvordering

Voor de terugvordering van de dossiers vanaf het schooljaar 2015-2016 dient de werkgever de aangepaste formulieren te gebruiken (aangifte van schuldvordering en individuele steekkkaart). Meer.

 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 bedraagt het uurforfait voor de terugbetaling 21,30 €

Door een beslissing van de Vlaamse regering zal voor ieder uur educatief verlof dat werd opgenomen tijdens het schooljaar 2014-2015, 21,30 € terugbetaald worden aan de werkgever. Meer.

 

Digitale lijst van werknemers gebruiken bij het invullen van de aangifte

Werkgevers met een groot aantal rechthebbende werknemers wordt gevraagd bij hun aangifte een afgedrukte excel-lijst te voegen ter vervanging van het rooster op de aangifte van schuldvordering (met de gegevens van de werknemers). De digitale versie van de lijst moet via e-mail opgestuurd worden. Meer.

 

Ontvangstmelding aan de werkgever en bericht van betaling enkel nog via mail

Alle communicatie in verband met het dossier gebeurt digitaal. Het door de werkgever opgegeven e-mail-adres zal worden gebruikt. De aanvraag tot terugbetaling zelf moet nog steeds via de post worden ingediend omdat originele stukken noodzakelijk zijn.

 

Gewesten bevoegd: indienen van de aanvraag tot terugbetaling

Vanaf 1 juli 2014 werden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. De aanvragen tot terugbetaling worden vanaf het schooljaar 2013-2014 behandeld door het bevoegde gewest.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)