Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden - AWI

De Vlaamse Regering keurde op 17 februari 2017 het besluit tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden definitief goed. Hiermee wil men de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) maken en de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden die twee jaar of langer werkzoekend zijn.

De maatregel treedt in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. In de wetgeving is een overgangsregeling voorzien zodat alle aanvragen tijdig kunnen gebeuren.

De premie zal alleen online kunnen aangevraagd worden. Omdat deze online toepassing nog ‘in opbouw’ is, zal de opstart van de maatregel in verschillende fasen gebeuren. Meer hierover vindt u onder de rubriek ‘Hoe vraag ik de incentive aan?

In de opstartfase kan u als bedrijf of organisatie uw gegevens in onderstaand webformulier achterlaten, zodat we je kunnen contacteren wanneer de online toepassing actief is en je een aanvraag kan doen. Dit wordt voorzien voor medio april.