Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden - AWI

De Vlaamse Regering keurde op 17 februari 2017 het besluit tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden definitief goed. Hiermee wil men de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) maken en de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden die twee jaar of langer werkzoekend zijn.

De maatregel trad in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. In de wetgeving is er een overgangsregeling voorzien zodat alle aanvragen tijdig kunnen gebeuren (iedereen kan de aanvraag indienen tot 1 augustus 2017, ook als de aanwerving bijvoorbeeld begin januari 2017 gebeurde).

De premie zal alleen online kunnen aangevraagd worden. Omdat deze online toepassing nog ‘in opbouw’ is, zal de opstart van de maatregel in verschillende fasen gebeuren. In de huidige eerste fase zal u de aanvraag al kunnen indienen. In de volgende fase (vanaf juli) zal uw aanvraag behandeld en goedgekeurd worden en vanaf september zal de aanwervingsincentive uitbetaald worden.

Meer hierover vindt u onder de rubriek ‘Hoe vraag ik de incentive aan?