Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden - AWI

De Vlaamse Regering keurde op 2 december 2016 het besluit tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden principieel goed. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

In het kader van het kwalitatief luik uit het Banenpact formuleerden de sociale partners de vraag om te voorzien in een incentive bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden. Werkgevers zullen bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden, die niet in aanmerking komen voor de doelgroepverminderingen, een premie kunnen aanvragen. Concreet wil de aanwervingsincentive de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn. De werkgever ontvangt de premie in twee schijven (bij aanwerving en na één jaar tewerkstelling).

Meer info over deze nieuwe aanwervingsincentive vindt u in de documenten van de Vlaamse Regering.

Zodra dit besluit definitief goedgekeurd is, zal u hier alle relevante informatie vinden.

Contact

Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel