Aanmoedigingspremies

Als je een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.
 
Naar gelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt de regeling. Per sector vind je hier meer info:
 

Opgelet: In het kader van de zesde staatshervorming heeft de Vlaamse regering beslist dat vanaf 2 september 2016 een nieuw systeem van loopbaanonderbreking wordt voorzien, dat door het Departement WSE zal worden beheerd. 
Dat betekent dat de RVA aanvragen loopbaanonderbreking in de Vlaamse openbare sector, startend op 2/9/2016 of later, niet meer kan behandelen. De RVA zal  de aanvraagformulieren terugsturen naar de aanvragers. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om het algemeen stelsel en eindeloopbaanstelsel. De aanvragen in het kader van de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) worden wel degelijk nog verder door RVA behandeld.
De Vlaamse aanmoedigingspremies in de openbare sector (bovenop de federale onderbrekingsuitkeringen) worden ook meegenomen in de hervorming van het systeem, waardoor ook hier niet langer nieuwe dossiers die starten op 2/9/2016 of later, worden toegekend. Van zodra er meer duidelijkheid is over het nieuwe systeem, zal dit hier gecommuniceerd worden.
  

Doe het online!

doe het online

meer over aanmoedigingspremie online - campagne folder (pdf / 2.83 MB)

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
Fax: 
02 553 44 22