Meldpunt Toezicht en Handhaving

De afdeling Toezicht en Handhaving van het departement WSE is bevoegd voor volgende materies:

 • Arbeidsgerelateerde discriminatie
 • Tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidsvergunningen & -kaarten)
 • Private arbeidsbemiddeling (onder meer uitzend)
 • Sociale Interventie (outplacement)
 • Tewerkstellingsmaatregelen (onder meer gesco, DAC, start- en stagebonus)
 • Activeringsmaatregelen (onder meer premie 50+ & subsidie voor personen met arbeidshandicap)
 • Sociale Economie (onder meer Maatwerkbedrijven & lokale diensteneconomie)
 • Competentie & loopbaan (onder meer opleidingscheques, betaald educatief verlof, ervaringsfonds)
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • Taalwetgeving in arbeidsrelaties
 • Dienstencheques

Indien u in dit kader een melding wil doen of een klacht wil indienen, vul dan onderstaand formulier in.
  

Klachtenformulier

Uw klacht
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Uw contactgegevens
Het is niet verplicht je contactgegevens te noteren. Als een klacht voldoende gedetailleerd wordt ingediend, kunnen we de gebeurtenissen ook onderzoeken. Toch zijn er soms bijkomende gegevens nodig, en dan helpt het wanneer we jou kunnen contacteren. Als je jouw contactgegevens vermeldt, dan houden we eraan jou als betrokkene te informeren over de stand van het onderzoek en de resultaten achteraf.

  
Wat gebeurt er met je klacht?

We bekijken eerst of onze afdeling je klacht zelf kan onderzoeken, of een andere instantie meer aangewezen is.
In dat laatste geval sturen we je klacht door naar de bevoegde organisatie. Je krijgt hierover bericht, van zodra we duidelijkheid hebben. Dat betekent meteen de start van het onderzoek naar de gebeurtenissen.