Lerende Vlaming

(bekijk streefdoel 2020 vroegtijdige schoolverlaters)

Vroegtijdige schoolverlaters in het Vlaams Gewest

Bron: FOD Economie ADSEI - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)
 

 

Definitie:

De ongekwalificeerde uitstroom staat voor het aandeel jongeren (18-24 jaar) dat ten hoogste een diploma van het lager secundair onderwijs behaald heeft en niet deelgenomen heeft aan een opleiding tijdens de referentieperiode van vier weken.