Lerende Vlaming

(bekijk streefdoel 2020 deelname aan permanente vorming)

Deelname aan permanente vorming in het Vlaams Gewest 

Bron: FOD Economie ADSEI - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)
 
 

Definitie:

Deelname aan opleiding wordt gedefinieerd als het aandeel van de bevolking (25-64 jaar) dat in de referentieperiode van vier weken deelnam aan een opleiding in het reguliere onderwijs of geen opleiding volgde in het reguliere onderwijs, maar wel buiten het reguliere onderwijs. Waar dit voorheen niet het geval was, worden vanaf 2006 de studenten in vakantie uitgesloten.