Data from the EU Labour Force Survey Belgium and the Regions

WSE-analyses
Departement Werk en Sociale Economie
Beleidsdocumenten
Departement Kanselarij en Bestuur

Nieuwe cijfers voor de periode 2006-2015, met focus op de meest recente jaar-op-jaar bewegingen

Onderzoeksrapporten
HIVA ism RSZ, Departement WSE, BISA en IWEPS
WSE-analyses
Departement Werk en Sociale Economie
WSE-analyses
Departement Werk en Sociale Economie
Beleidsdocumenten
Kabinet van Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Kansengroepen in cijfers

WSE-analyses
Departement Werk en Sociale Economie

Pagina's