15 december 2016

In het Vlaams Gewest tellen we netto 24.317 arbeidsplaatsen meer tussen juni 2014 en juni 2015. Hoe belangrijk ook, dit cijfer laat maar een fractie zien van hoe de Vlaamse arbeidsmarkt beweegt. Met DynaM-Reg, een samenwerkingsverband van RSZ, HIVA – KU Leuven en de drie gewesten, is het voortaan mogelijk om de dynamiek achter deze cijfers bloot te leggen: de bruto toe- of afname van het aantal arbeidsplaatsen, de in- en uitstroom van werknemers in elk gewest, de interne verschuivingen binnen ondernemingen die actief zijn in meerdere gewesten.