10 januari 2017

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan de volgende vier nieuwe VIONA-projectvoorstellen:

09 januari 2017

Het onderzoeksrapport ‘Leerrendement van opleidingen in het beleidsdomein Werk: een conceptuele analyse en ontwikkeling van een meetsysteem’ is opgeleverd door het HIVA en vrijgegeven door de Vlaamse minister bevoegd voor Werk.

Naar rapport Leerrendement van opleidingen in het beleidsdomein Werk: een conceptuele analyse en ontwikkeling van een meetsysteem

09 januari 2017

Het onderzoeksrapport ‘activering uit de arbeidsongeschiktheid: maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten’ is opgeleverd door het HIVA en vrijgegeven door de Vlaamse minister bevoegd voor Werk.

Naar rapport

05 januari 2017

De nota Handicap en Arbeid biedt een overzicht van statistische gegevens over mensen met een handicap in de bevolking en hun arbeidsdeelname. Ze zijn gebaseerd op de resultaten van groots opgezette landelijke of internationale surveys waarin ook vragen over handicaps en langdurige gezondheidsproblemen zijn opgenomen. Dit maakt het mogelijk de arbeidsmarktpositie van mensen met een handicap en de samenhang ervan met andere kenmerken zoals sekse, leeftijd en opleidingsniveau te onderzoeken. 

15 december 2016

In het Vlaams Gewest tellen we netto 24.317 arbeidsplaatsen meer tussen juni 2014 en juni 2015. Hoe belangrijk ook, dit cijfer laat maar een fractie zien van hoe de Vlaamse arbeidsmarkt beweegt. Met DynaM-Reg, een samenwerkingsverband van RSZ, HIVA – KU Leuven en de drie gewesten, is het voortaan mogelijk om de dynamiek achter deze cijfers bloot te leggen: de bruto toe- of afname van het aantal arbeidsplaatsen, de in- en uitstroom van werknemers in elk gewest, de interne verschuivingen binnen ondernemingen die actief zijn in meerdere gewesten.

Pagina's