Nieuws

Sinds 1 januari 2016 is Vlaanderen bevoegd voor de uitgifte van de dienstencheques. Hiervoor heeft de Vlaamse regering Sodexo aangesteld. Voor het grootste deel van de gebruikers en dienstenchequebedrijven is de overgang vlot verlopen, al zijn er hier en daar wel kinderziekten opgedoken.

De termijn waarbinnen de werkgevers een terugvorderingsdossier voor het betaald educatief verlof konden indienen werd met 3 maanden ingekort voor dossiers van het schooljaar 2014-2015. Dit betekent dat dossiers van dat schooljaar ten laatste op 31 maart 2016 moeten ingediend zijn. De verkorte indieningstermijn werd vastgelegd in decreet van de Vlaamse overheid van 18 december 2015. Dit betekent dat van deze termijn niet kan worden afgeweken. Meer informatie

De werkzoekendencijfers dalen voor de zesde maand op rij. Eind januari telt Vlaanderen 232.931 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6.636 (of 2,8%) minder dan vorig jaar. De opvallendste daling is voor Limburg: in vergelijking met januari 2015 zijn er 3.159 of 8,7% minder werkzoekenden.

Vanaf 1 februari 2016 kan geen aanmoedigingspremie in de openbare sector meer worden toegekend bovenop een federaal eindeloopbaanstelsel dat is ingegaan op 1 februari 2016 of later.