Nieuws

Vlaanderen telt eind maart 233.164 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 2.461 of 1,1% meer dan vorig jaar. Dit wijst niet op een verslechterde arbeidsmarkt. Naast de impact van Ford Genk, zijn vooral gewijzigde federale regels verantwoordelijk voor deze toename. Vlaanderen heeft momenteel een werkloosheidsgraad van 7,88%.

Vandaag treedt de nieuwe regelgeving van zowel maatwerk bij collectieve inschakeling als van lokale diensteneconomie (LDE) in voege. Het vereenvoudigde kader van maatwerk vervangt de oude regelgevingen beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel. Het vernieuwde LDE-kader focust op competentieversterkende inschakeling en begeleiding van kansengroepen richting een reguliere job.

Na een overgangsperiode komt vandaag in het kader van de zesde Staatshervorming het effectieve beheer van verschillende maatregelen naar de Vlaamse overheid. Over welke maatregelen van het arbeidsmarktbeleid dat precies gaat, vind je verzameld op deze link. Van daaruit kan je verder de relevante informatie per maatregel opzoeken.

Dienstencheque-ondernemingen moeten vanaf nu niet langer voldoen aan de verplichting om bij aanwervingen minstens 60% te rekruteren bij uitkeringsgerechtigde werkzoekenden of leefloners. In de praktijk was deze regel voor veel ondernemingen in Vlaanderen amper na te leven. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bereikte intussen ook een akkoord met de sector over alternatieven om deze groepen kansen te blijven geven.