Nieuws

Dienstencheque-ondernemingen moeten vanaf nu niet langer voldoen aan de verplichting om bij aanwervingen minstens 60% te rekruteren bij uitkeringsgerechtigde werkzoekenden of leefloners. In de praktijk was deze regel voor veel ondernemingen in Vlaanderen amper na te leven. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bereikte intussen ook een akkoord met de sector over alternatieven om deze groepen kansen te blijven geven.

Vlaanderen telt eind februari 237.201 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 1.033 of 0,4% meer dan vorig jaar. Ondanks de daling van vorige maand wijst deze stijging niet op een verslechterde Vlaamse arbeidsmarkt. De stijging is vooral het gevolg van gewijzigde federale wetgeving rond het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de impact van de sluiting van Ford Genk.

De recente maatregelen waardoor werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven tekent zich af bij de 50-plussers (+10,7%). Het effect bevindt zich uitsluitend bij 55-plussers.

Vlaanderen telt eind januari 239.567 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 406 of 0,2% minder dan vorig jaar. Dat is meteen de eerste afname van het aantal werkzoekenden op jaarbasis sinds december 2011. Deze lichte daling is een hoopvol signaal. 

De recente maatregelen waardoor werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven tekent zich af bij de 55-plussers. Het aantal werkzoekenden in de leeftijdsgroep 55 en 60 jaar groeit met 4.728 eenheden of 15,6% en de 60- tot 65-jarigen klimmen met 1.344 of 44,3%.

De Vlaamse Regering keurde vandaag het voorstel van Vlaams minister Philippe Muyters voor de hervorming van het doelgroepenbeleid goed. Het vernieuwde en vereenvoudigde concept concentreert zich op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Deze hervorming is het eerste hoofdstuk van het Vlaamse Banenpact en zal nu voor advies aan de sociale partners bezorgd worden.