Nieuws

Vlaanderen telt eind november 229.827 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 4.391 meer dan vorig jaar. Het stijgingsritme loopt echter nog steeds terug:  van 11,5% in januari tot 1,9% in november.

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van werkplekleren en de overgangsmaatregelen. Met de hervorming komt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters na intensief overleg met de sector op een aantal punten tegemoet aan hun bezorgdheden. De sector is op haar beurt bereid om de nieuwe systematiek een kans te geven. Met dit akkoord nemen de Vlaamse Regering en de sector de onzekerheid en de sociale onrust van de afgelopen weken weg, en geven ze duidelijkheid over de toekomst.