Nieuws

Eind juli telde Vlaanderen 245.472 werkzoekenden. Dat is een stijging met 9.492 of 4% ten opzichte van vorig jaar. Hoopgevend is de afname van het stijgingsritme sinds begin 2014: het jaarverschil loopt terug van +11,5% in januari tot 4% in juli.

Eind juni telt Vlaanderen 219.576 werkzoekenden. Dat is een stijging met 12.580 of 6,1% ten opzichte van vorig jaar. De werkloosheidsgraad van mannen en vrouwen zit eind juni 2014 met respectievelijk 7,33% en 7,51% op een vergelijkbaar niveau.