Nieuws

17 februari 2017

Op vrijdag 17 februari 2017, hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit maatwerk bij collectieve inschakeling. Er kan nu door alle partijen opnieuw uitwerking gegeven worden aan een succesvolle implementatie van het maatwerkstelsel.

17 februari 2017

1250 euro na drie maanden en nog eens 3000 euro na een vol jaar tewerkstelling: werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen, zullen daar een premie voor krijgen. Dat besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. De regeling geldt voor aanwervingen vanaf de start van dit jaar.

08 februari 2017

Vorig jaar reikte de dienst Economische Migratie  van het Departement Werk en Sociale Economie 27% meer arbeidskaarten uit dan in 2015. Die stevige groei in het Vlaamse gewest is te wijten aan de vluchtelingencrisis, want ze komt bijna volledig voor rekening van de arbeidskaarten C. Dat zijn de vergunningen die worden toegekend aan personen die al in het land verblijven op een andere basis dan tewerkstelling. In die categorie verhoogde het aantal toegekende arbeidskaarten met 47%. Bij de beroepskaarten zien we een gelijkaardig, maar veel kleiner effect.

03 februari 2017

De Vlaamse Regering schaart zich achter de hervorming van het opleidingsaanbod dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters vandaag voorstelde. Minister Muyters borduurde verder op het akkoord dat de Vlaamse sociale partners hierover bereikten. Met de hervorming moeten werknemers zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.