Nieuws

01 augustus 2017

Vlaanderen telt eind juli 225.044 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.049 of 5,5% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheid daalt nu al 24 maanden op rij. Ook de allochtone werkloosheid neemt af met 0,5%.

12 juli 2017

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers. Met de hervorming moeten werknemers zich meer en beter kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Het akkoord is het sluitstuk van het Vlaams Banenpact.

07 juli 2017

Vlaams minister Philippe Muyters werkt volop aan het nieuwe wijk-werken, een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het is de omvorming van het bestaande PWA-systeem naar een activerend werkgelegenheidsinstrument. De Vlaamse Regering keurde vandaag de praktische uitrol goed van het nieuwe systeem, dat van start zal gaan op 1 januari 2018.

03 juli 2017

Vlaanderen telt eind juni 201.031 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.689 of liefst 6,4% minder dan een jaar eerder. Dat is de grootste daling van het afgelopen jaar. Ook de allochtone werkloosheid neemt stevig af met 1,4%.