Nieuws

16 januari 2017

Vlaanderen is nu een jaar bevoegd voor de uitgifte van de dienstencheques. Het afgelopen jaar is het aantal dienstencheques gestegen met 3,8%. Ook het aandeel elektronische cheques zit in de lift, ondertussen is bijna 1 op 2 dienstencheques elektronisch. Toch liggen de ambities nog veel hoger.

02 januari 2017

Vlaanderen telde eind december 215.562 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.425 of 5,9% minder dan een jaar eerder. “Het afgelopen jaar was de werkloosheid elke maand lager dan in 2015. 2016 was een goed jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt”, aldus minister Muyters.

02 januari 2017

Enkel als je stage, opleiding of studie past in je traject naar werk, zal je als werkzoekende van de VDAB een vrijstelling kunnen krijgen voor beschikbaarheid tot de arbeidsmarkt. De regeling zal op 1 januari 2017 van start gaan. 

15 december 2016

In het Vlaams Gewest tellen we netto 24.317 arbeidsplaatsen meer tussen juni 2014 en juni 2015. Hoe belangrijk ook, dit cijfer laat maar een fractie zien van hoe de Vlaamse arbeidsmarkt beweegt. Met DynaM-Reg, een samenwerkingsverband van RSZ, HIVA – KU Leuven en de drie gewesten, is het voortaan mogelijk om de dynamiek achter deze cijfers bloot te leggen: de bruto toe- of afname van het aantal arbeidsplaatsen, de in- en uitstroom van werknemers in elk gewest, de interne verschuivingen binnen ondernemingen die actief zijn in meerdere gewesten.