Nieuws

Vorige week lanceerde Viceminister-president Homans de bekendmakingscampagne op radio en websites voor ondernemers voor de vernieuwde www.mvovlaanderen.be. “De nieuwe site heeft meer oog voor de noden van de individuele gebruiker die vragen heeft rond de duurzaamheidsuitdagingen in zijn sector” aldus Vlaamse minister van Sociale Economie Homans.

Vlaamse werkloosheid daalt derde maand op rij

Vlaanderen telde vorige maand 230.079 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er maar liefst 5.493 minder dan vorig jaar, of een sterke daling met 2,3%.De werkzoekendencijfers dalen zo voor de derde maand op rij en dat opnieuw in álle Vlaamse provincies.

Afgelopen donderdag werden 22 proeftuinen goedgekeurd die beantwoorden aan de ESF-oproep “Innovatieve projecten duaal leren”. De projecten zijn één van de voorbereidingstrajecten op het nieuwe stelsel duaal leren en werken dat van start gaat vanaf september 2017. De projecten kunnen al vanaf deze week starten en hebben als doel de omzetting van de filosofie in de praktijk te testen, draagvlak te creëren en nuttige tools en instrumenten te ontwikkelen. Alle relevante informatie en kennis uit de proefprojecten kan zo mee opgenomen worden in het beleid.

De Vlaamse Regering schaart zich achter het voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters over de hervorming van de verschillende systemen van tijdelijke werkervaring. De toekomstige trajecten worden per definitie tijdelijk en zullen meer op maat van het individu vormgegeven kunnen worden. Voor de mensen die vandaag al in een van de systemen zitten, verandert in de praktijk niets.