Nieuws

De Vlaamse Regering keurde vandaag het voorstel van Vlaams minister Philippe Muyters voor de hervorming van het doelgroepenbeleid goed. Het vernieuwde en vereenvoudigde concept concentreert zich op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Deze hervorming is het eerste hoofdstuk van het Vlaamse Banenpact en zal nu voor advies aan de sociale partners bezorgd worden.

Eind december 2014 telde Vlaanderen 229.697 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 127 of 0,1% meer dan in december 2013. Het stijgingsritme van de Vlaamse werkloosheid liep in 2014 terug van +11,5% in januari tot +0,1% in december.

De Vlaamse regering hechtte haar goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit lokale diensteneconomie.