Nieuws

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) gaat 23 projecten van sociale ondernemers financieel ondersteunen. Zo wil ze de ondernemers helpen om hun ambities waar te maken en activiteiten op te starten. “Van het laten groeien van de tewerkstellingskansen voor de zwakkere groepen tot een webapplicatie om je eigen chocoladeproduct te ontwerpen: stuk voor stuk bieden de projecten een antwoord op één of meerdere maatschappelijke uitdagingen”, aldus minister Homans.

Wijk-werken, het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument dat in de plaats komt van het bestaande PWA-statuut, zal op 1 januari 2018 van start gaan. Dat is een half jaar later dan oorspronkelijk voorzien. Alleen zo kan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters meer tijd nemen voor voldoende consultatie, en in één beweging de ongerustheid die hier en daar leeft op het terrein zoveel mogelijk wegnemen.

1250 euro na drie maanden en nog eens 3000 euro na een vol jaar tewerkstelling: werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen, zullen daar vanaf volgend jaar een premie voor krijgen. Dat besliste de Vlaamse Regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

Kinderkopjes gemaakt met kinderarbeid? Kleding uit sweatshops? Niet als het aan Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) ligt. Die besliste om maar liefst 523.000 euro in 15 projecten te investeren in het kader van de subsidieoproep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)