Nieuws

Vlaanderen telt eind april 218.725 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 9.030 of 4% minder dan vorig jaar. De dalende trend, die startte in augustus 2015, zet zich verder en diept zich de jongste maanden zelfs stevig uit.

Vlaanderen telt eind maart 225.107 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 8.057 of 3,5% minder dan vorig jaar. De dalende trend zet zich duidelijk verder.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters stelde gisteren aan de Vlaamse Regering de bedragen voor in het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid. Door tijdelijke kortingen te geven in de RSZ-bijdragen moeten de kansen op tewerkstelling van jongeren, 55-plussers en arbeidsgehandicapten verhogen.

Vanaf 1 september 2016 zullen nog slechts 2 soorten overeenkomsten bestaan voor leerlingen in het huidige en toekomstige systeem van leren en werken: de overeenkomst alternerende opleiding of de stageovereenkomst alternerende opleiding. Dat betekent zowel voor het onderwijsveld als voor het bedrijfsleven een verregaande administratieve vereenvoudiging. Het is een volgende stap die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nemen in de uitwerking van het duaal leren en werken als een volwaardig leertraject.