Nieuws

De Vlaamse regering hervormt het streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid. Minister Philippe Muyters gaat voluit voor sterke projecten op maat van een bepaalde regio. Steden en gemeenten nemen daarbij het initiatief.

De Vlaamse regering trekt meer dan ooit de kaart van talent en competenties. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters kreeg vrijdag groen licht om het EAD-beleid en ervaringsfonds te hervormen en op die manier de werkzaamheidsgraad van elk talent te verhogen. De nieuwe aanpak is een krachtig samenspel van 3 sporen: begeleiding op maat voor werkzoekenden, ondersteuning van organisaties bij de ontwikkeling van een competentiegericht HR-beleid en vooroordelen wegwerken.

De Vlaamse Regering keurde vandaag het ontwerpdecreet doelgroepenbeleid van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters principieel goed. Het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid concentreert zich op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Het ontwerp wordt nu naar de verschillende adviesraden gestuurd.

De Vlaamse Regering gaf vandaag goedkeuring aan de verdere concretisering van het duale leren en werken. Via dat vernieuwde stelsel zullen jongeren in meer studierichtingen dan nu hun kwalificatie op de werkvloer kunnen behalen. Het doel is dat jongeren van leren en werken een positieve keuze maken voor een volwaardige leerweg. Jongeren krijgen een algemene vorming en worden kwaliteitsvol voorbereid op de arbeidsmarkt. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters brachten na een uitgebreide consultatieronde enkele verfijningen aan. Volgend schooljaar zal een aantal proeftuinen plaatsvinden.