Nieuws

Eind juni telt Vlaanderen 219.576 werkzoekenden. Dat is een stijging met 12.580 of 6,1% ten opzichte van vorig jaar. De werkloosheidsgraad van mannen en vrouwen zit eind juni 2014 met respectievelijk 7,33% en 7,51% op een vergelijkbaar niveau.

Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering om het besluit betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven uit te doven. Deze beslissing tot opheffing van de invoegmaatregel werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 30 mei 2014.